EkoMobility

Autobusy elektryczne wyjadą na ulice Gminy Michałowice dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW

Gmina Michałowice zakupi dwa zeroemisyjne autobusy elektryczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel środki w łącznej kwocie ponad 4 mln zł zarówno w formie dotacji, jak i pożyczki. Umowa w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” została podpisana 27 października br. w obecności Wiceminister Klimatu i Środowiska Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej oraz Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego.

Rozwój sektora elektromobilności to kolejny krok w stronę rozwoju polskiej gospodarki i przykład budowania w naszym kraju przemysłu przyszłości. To impuls nie tylko dla branży motoryzacyjnej, ale także dla wielu innych sektorów i możliwość rozwoju na terenie Polski najnowocześniejszych technik i technologii, które znajdują zastosowanie także w innych dziedzinach gospodarki – zaznacza Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Wiceminister Klimatu i Środowiska.

 Dobrze zorganizowany transport publiczny ma kluczowe znaczenie, nie tylko dla rozwoju gospodarczego i komfortu życia mieszkańców, ale także ze względu na ochronę środowiska, o czym świadczy zawarta dzisiaj umowa – mówi Artur Michalski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Zachęcamy  miasta i gminy do współdziałania na rzecz tworzenia w Polsce warunków do rozwoju elektromobilności, zwłaszcza w zakresie zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego. Liczymy, że dzięki takim działaniom na naszych ulicach będzie jeszcze więcej autobusów elektrycznych – dodaje Wiceprezes Michalski.

Gmina Michałowice na projekt pn.: „Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice” uzyskała z NFOŚiGW dotację w wysokości 2 398 807,00 zł, czyli 58,72% koszów kwalifikowanych oraz pożyczkę wynoszącą 1 686 021,00 zł, i stanowiącą 41,28% koszów kwalifikowanych, przy łącznym koszcie w wysokości 4 084 828,00 zł. Inwestycja zakłada zakup dwóch niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci: zmniejszenia emisji CO2: 37,93786 Mg/r., ograniczenia emisji tlenków azotu: 0,04206 Mg/r. i ograniczenia emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,00016 Mg/r.

Warto dodać, że program „Zielony Transport Publiczny” ma na celu uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Program przewiduje możliwość dofinansowania działań zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Finansowanie można przeznaczyć na zakup lub leasing autobusów i trolejbusów wykorzystujących zeroemisyjne źródła zasilania, szkolenie kierowców i mechaników oraz budowę lub modernizację infrastruktury wykorzystywanej do obsługi tych pojazdów.

Wsparcie rozwoju miejskiej elektromobilności jest szczególnie ważne dla rozwoju średnich i małych ośrodków, ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla środowiska, ale także dla rozwoju gospodarczego i jakości życia w mniejszych miejscowościach.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama