EkoMobility

24 nowe autobusy zeroemisyjne dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW

Gminy: Miasto Świdnica, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Miasto Nowa Ruda zakupią 24 zeroemisyjne autobusy elektryczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel dofinansowanie w łącznej kwocie 55 874 058 zł, w tym w formie dotacji 48 947 229 zł oraz w formie niskooprocentowanej pożyczki 6 926 829 zł. Podpisanie umów odbyło się 11 października 2022 r. w Świdnicy.

Zadaniem programu „Zielony Transport Publiczny”, zaprojektowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jest przede wszystkim upowszechnianie zeroemisyjnego transportu publicznego. Ważnym celem jest nie tylko obniżanie wykorzystania paliw emisyjnych w zbiorowej komunikacji miejskiej, ale także budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z rozwoju elektromobilności w Polsce – zaznacza Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska. – To ogromne wsparcie, w wysokości łącznie ponad 2 mld zł, dla polskich miast, jakie rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przeznacza na rozwój zeroemisyjnego transportu komunikacji zbiorowej. Dzięki kolejnemu zastrzykowi wsparcia na modernizację taboru miejskiego gminy będą mogły zainwestować w ważne działania na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców, w tym poprawy jakości powietrza w miastach – wskazuje Wiceminister.

– Rządowe wsparcie, pochodzące w całości ze środków krajowych, przeznaczane na rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego jest szczególnie ważne dla rozwoju średnich i małych miast. Dobrze zorganizowana mobilność ma kluczowe znaczenie, nie tylko dla rozwoju gospodarczego i komfortu życia mieszkańców miast, ale także ze względu na ochronę środowiska – mówi Artur Michalski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miasto Świdnica zakupi dwanaście autobusów z napędem elektrycznym oraz dwanaście stacjonarnych stacji ładowania typu plug-in, na co otrzyma dotację w kwocie 23 772 358 zł, a także pożyczkę w kwocie 6 926 829 zł (łączna wartość projektu, to 37 760 000 zł). Gmina Świebodzice zakupi dwa autobusy oraz punkty ładowania typu plug-in, z NFOŚiGW otrzyma na ten cel dotację w wysokości 3 359 759,00 zł (wartość projektu: 5 530 012,00 zł). Gmina Boguszów-Gorce otrzyma 1 319 857,00 zł dotacji na zakup jednego autobusu i dwóch punktów ładowania (wartość projektu to 1 761 627,00 zł). Gmina Jedlina-Zdrój planuje zakup jednego autobusu oraz jednej ładowarki mobilnej, co jest możliwe dzięki dotacji w kwocie 985 610,00 zł oraz pożyczce w wysokości 309 826,00 zł (wartość projektu to 1 295 436,00 zł). Gmina Duszniki -Zdrój otrzyma 15 232 320,00 zł dotacji na zakup sześciu autobusów (całkowity koszt projektu to 19 040 400,00 zł). Gmina Nowa Ruda zakupi dwa autobusy elektryczne i dwa punkty ładowania. Kwota dotacji z NFOŚiGW to 4 277 325,00 zł, a pożyczka wyniesie 1 000 000,00 zł (całkowita wartość przedsięwzięcia to 5 473 500,00 zł).

Oprócz zakupu autobusów gminy planują szkolenia kierowców i naukę obsługi pojazdów. Zakupione autobusy będą niskopodłogowe, dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

W sumie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże w formie bezzwrotnej dotacji kwotę 48 947 229 zł oraz 6 926 829 zł w formie pożyczki.

Umowa o udzielenie dotacji w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” zostały podpisane 11 października 2022 r.

Inwestycje przyniosą nie tylko ważny wymiar społeczny i gospodarczy, ale także korzyści ekologiczne. Gminy zmniejszą emisję dwutlenku węgla, ograniczą emisję tlenków azotu oraz pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów.

W ramach programu „Zielony Transport Publiczny” umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarły samorządy kilkunastu polskich miast i aglomeracji. Wsparcie ze środków publicznych jest udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wielokierunkowo i równomiernie, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju kraju. Jednak szczególny nacisk jest kładziony na miasta nieduże, mające potencjał społeczny i gospodarczy, ale borykające się z barierami rozwojowymi.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama