EkoMobility

Pierwsza w Polsce elektryczna śmieciarka w Świebodzicach

Gmina Świebodzice na Dolnym Śląsku zakupiła, z 90% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych BGK, pierwszą w Polsce elektryczną śmieciarkę, a także pojazd elektryczny do zamiatania ulic i dwa samochody funkcjonalne do użytku zakładu gospodarki komunalnej i straży miejskiej. Nowe pojazdy są w pełni ekologiczne i z uwagi na wyjątkowo niski poziom hałasu umożliwiają swobodną obsługę terenów zamieszkałych nawet we wczesnych godzinach porannych.

– Wykorzystanie pojazdów elektrycznych w zadaniach komunalnych to doskonały przykład obniżenia niskiej emisji w sektorze transportu i realizacji ustawowego celu w zakresie udziału 10% pojazdów elektrycznych w gminnym taborze transportowym. Świebodzice pokazują, że możliwa jest realizacja zadań własnych samorządu przy użyciu pojazdów elektrycznych, nawet takich które dotąd wykonywane były wyłącznie przez pojazdy zasilane olejem napędowym. Liczymy na to, że dzięki uruchomionym programom wsparcia elektromobilności, takim jak Zielony Transport Publiczny, liczba pojazdów wykorzystywanych do zadań publicznych przez gminy systematycznie będzie wzrastać – powiedział uczestniczący w prezentacji pojazdów Ireneusz Zyska Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Wykorzystanie pojazdów elektrycznych do zadań komunalnych ma kilka cech sprzyjających elektryfikacji transportu. Charakter rund zbiorczych w trybie stop-start, obciążający silniki wysokoprężne i zwiększający zużycie oleju napędowego, jest dostosowany do charakterystyki pracy silników elektrycznych. Natychmiastowy moment obrotowy pojazdów elektrycznych pomaga w rozruchu, natomiast częste hamowanie skutkuje doładowaniem baterii poprzez efektywnie działające regeneracyjne układy hamulcowe. Stosunkowo krótkie i przewidywalne trasy są odpowiednie do zasięgu, jakim dysponują pojazdy elektryczne. Wreszcie, ponieważ elektryczne samochody komunalne zawsze wracają do bazy, możliwe będzie maksymalne wykorzystanie infrastruktury ładowania.

Zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem pojazdów zeroemisyjnych. Udział ten od 1 stycznia 2022 r. wynosi 10%.

Zakup pojazdów został dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w całości ze środków krajowych. Kwota dofinansowania zakupu czterech pojazdów wyniosła ponad 3,6 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama