Elektroenergetyka

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na VI posiedzeniu Polsko-Mołdawskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej

Polsko-mołdawska współpraca dwustronna w sektorze energii była jednym z tematów rozmów podczas VI posiedzenia Polsko-Mołdawskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. W wydarzeniu, które odbyło się 13 września 2022 r. w Warszawie, udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Jak podkreślił podczas wystąpienia wiceminister klimatu i środowiska, decyzja Rady Europejskiej z czerwca br. o przyznaniu Mołdawii  statusu kraju kandydującego do UE jest wynikiem wielkiej determinacji Mołdawii w drodze do zjednoczonej Europy.

– Mołdawia stoi przed zadaniem dostosowania się do norm, zasad i standardów UE. Jesteśmy  gotowi wspierać Mołdawię w procesie dostosowawczym i dzielić się swoimi doświadczeniami z reformowania rynku gazu ziemnego i budowy bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Wiceminister Klimatu i Środowiska zwrócił także uwagę, że konflikt na Ukrainie wyraźnie pokazał, że nie możemy opierać naszego bezpieczeństwa energetycznego na Rosji i konieczne są działania mające na celu uniezależnienie się państw europejskich od rosyjskiego szantażu.

Dodał, że Polska wyraża gotowość okazania Mołdawii stosownego wsparcia w tym zakresie. Kontynuacja już nawiązanych kontaktów między podmiotami z obu państw stanowi podstawę dalszych działań w tym względzie.

– Potencjał pogłębienia dwustronnych relacji istnieje także w obszarze  nowoczesnych technologii środowiskowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska programu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” – wskazał Wiceminister Klimatu i Środowiska.


VI posiedzenie Polsko-Mołdawskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej odbyło się pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Grzegorza Piechowiaka, współprzewodniczącego Komisji ze strony polskiej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama