Elektroenergetyka

Wiceminister Zyska na konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz innowacyjne technologie to główne tematy rozmów podczas VII konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. W wydarzeniu, które odbyło się 12 września 2022 r. w Rzeszowie, udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Podczas konferencji wiceminister uczestniczył w debacie „Bezpieczeństwo energetyczne a transformacja energetyczna w Europie”, w trakcie której podkreślił znaczenie suwerenności energetycznej.

– Potrzebujemy dzisiaj dywersyfikacji źródeł energii. Bezpieczeństwo energetyczne wyraża się w tym, że powinniśmy jak najwięcej energii wytwarzać w naszym kraju – przede wszystkim w oparciu o stabilne źródła, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – powiedział.

Wiceminister Ireneusz Zyska zaznaczył także, że Polska chce zacieśniać współpracę z państwami Morza Bałtyckiego w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

– Rada Ministrów przyjęła Politykę energetyczną Polski do 2040 r., w której zapisaliśmy co najmniej 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Potencjał jest większy, trwają jego badania uwzględniające wszystkie elementy gospodarki morskiej – wyjaśnia.

W trakcie konferencji Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska wziął także udział w panelu „Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”, podczas którego wskazał, że zainteresowanie wodorem rośnie. W tym kontekście niezwykle ważna jest współpraca pomiędzy branżą i stroną rządową.

– Współpraca strony rządowej z przedstawicielami branży energetycznej, świata nauki i organizacji pozarządowych jest kluczowa dla właściwego kształtowania i skutecznego wdrażania strategii, inwestycji i przepisów w obszarze energii i klimatu. Wspólna wizja dotycząca możliwości wykorzystania wodoru prowadzi do integracji regionów i interesariuszy, których współpraca umożliwia wzmocnienie innowacyjności polskiej gospodarki, a przez to zwiększa szanse polskich przedsiębiorców, również na rynkach międzynarodowych – mówił.

Jak podkreślił Wiceminister Zyska, kluczowy instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej stanowi Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

– Polskie Porozumienie sektorowe jest pierwszą tego typu inicjatywą zawartą w Unii Europejskiej. Poza przedstawicielami administracji publicznej, do Porozumienia do tej pory przystąpiło ponad 230 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru będą w przyszłości odgrywać istotne znacznie – zaznaczył.

Wiceminister Klimatu i Środowiska zwrócił także uwagę, że zastosowanie technologii wodorowych może przynieść oszczędności wskutek zastąpienia importu surowców energetycznych i paliw płynnych.

– W skali dekady po 2030 r. przewiduje się oszczędności, w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju rynku kształtują się od 3,5 mld euro do nawet 7 mld euro – powiedział.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama