Elektroenergetyka

Informacja OSP dot. planowanej na 13.10.2022 r. sesji testowej Procesu Rezerwowego Przetargów dobowych (SDAC Decoupling training session) z UWM

PSE S.A. informuje, że w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (SDAC) został wyznaczony termin corocznych testów Procesu Rezerwowego w Przetargach dobowych z Uczestnikami Wymiany Międzysystemowej.

Celem planowanych testów, jest stworzenie dla wszystkich zaangażowanych stron, możliwości potwierdzenia, że są odpowiednio przygotowane do obsługi ww. Procesu Rezerwowego.

załączeniu pełen komunikat wraz z planowanym harmonogramem.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama