Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja zwiększa niezawodność dostaw energii na Mazurach

PGE Dystrybucja Oddział Białystok zakończyła realizację inwestycji na terenie miasta i gminy Ełk, polegającej na wybudowaniu blisko 27 km linii kablowych średniego (SN) i niskiego napięcia (nN). Głównym celem inwestycji jest powiększenie możliwości odbioru energii elektrycznej wytworzonej przez źródła odnawialne, jak również zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Szacowany wzrost zdolności przyłączeniowych dla instalacji odnawialnych źródeł energii osiągnie poziom 2,1 MW.

Dynamiczny rozwój gospodarczy północno-wschodniej Polski to dużo większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. PGE Dystrybucja poprzez swoje inwestycje wspiera wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawia niezawodność sieci dystrybucyjnej. Dzięki nowej inwestycji zdolności przyłączeniowe dla instalacji odnawialnych źródeł energii wzrosną do 2,1 MW.

Nowa inwestycja zmniejszy awaryjność sieci, co bezpośrednio zwiększy pewność zasilania mieszkańców. Dzięki skablowaniu linii energetycznych także zwiększy się niezawodność i pewność pracy sieci, jak również ograniczone zostaną nakłady ponoszone na późniejszą eksploatację urządzeń, zmniejszą się również straty energii, co zapewni większą rezerwę mocy.

Dotychczas zasilanie tych terenów było realizowane poprzez ciągi napowietrzne SN ze stacji 110/15 kV Szeligi, które w ramach inwestycji zostały zastąpione liniami kablowymi.

– Nowe linie kablowe pobudowane m.in. w miejscowości Mrozy Wielkie czy Regielnica zapewnią wyższą niezawodność zasilania Odbiorcom zamieszkującym tamte obszary. Anomalie pogodowe w postaci intensywnych opadów śniegu czy wichur nie będą przyczyniały się do nieplanowych, awaryjnych wyłączeń sieci. Inwestycja ta zdecydowanie poprawi jakość życia mieszkańców – podsumowuje przedsięwzięcie Jacek Michał Płoński, Dyrektor Generalny Oddziału Białystok.

Inwestycja jest dofinansowana z działania nr 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 6 143 850 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 4 245 750 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych).

Działy

Reklama