Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Prąd droższy o blisko 450%. Grupa Zakupowa podpisała umowę z Tauronem

Krośnieński Holding Komunalny rozstrzygnął postępowanie na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, czyli dla 419 podmiotów, które wchodzą w jej skład. Cena energii wzrosła o blisko 450% w stosunku do bieżącego roku.

– Pomimo drastycznego wzrostu cen, po wnikliwej analizie sytuacji na rynku Energii, podjęliśmy bardzo trudną decyzję o rozstrzygnięciu tego przetargu. Sytuacja na rynku dalej jest niepewna, występują duże wahania cen, jednak dominuje wzrostowa ich tendencja. W takiej sytuacji postanowiliśmy zabezpieczyć energię dla wszystkich podmiotów z naszej grupy zakupowej i podpisaliśmy umowę na cały 2023 r. – mówi Janusz Fic, Prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

W porównaniu do 2022 r. cena energii wzrosła o blisko 450% – z 360 zł/MWh do 1960 zł/MWh – dla budynków oraz o blisko 400% z ok. 340 zł/MWh do ok. 1685zł/MWh – dla oświetlenia ulicznego.

– Zaznaczyć jednak trzeba, że w poprzednim postępowaniu mieliśmy bardzo korzystną cenę. Pozwoliło to na znaczne oszczędności w bieżącym, mocno kryzysowym roku, kiedy ceny energii już znacząco wzrosły – powiedział Janusz Fic.

Wartość przetargu z 2021 r., przy wolumenie ok. 80 000 MWh, wyniosła ok. 28,2 mln zł (netto), a wartość obecnego przetargu, przy wolumenie ok. 54 000 MWh, czyli mniejszym, wynosi blisko 102 mln zł (netto). Przeliczając jednak te wartości na 18 miesięcy, musielibyśmy zapłacić aż 156,8 mln zł.

– Wzrost kosztów energii jest olbrzymi, ale w porozumieniu z uczestnikami Grupy Zakupowej podjęliśmy decyzję o zakontraktowaniu energii po cenach jakie uzyskaliśmy w postępowaniu przetargowym, gdyż ryzyka dalszego ich wzrostu są bardzo duże, co potwierdzają bieżące notowania na giełdzie – wyjaśnia Janusz Fic.

Na Towarowej Giełdzie Energii wahania cen energii elektrycznej są ogromne. W ostatnich dniach ceny energii elektrycznej z dostawą na 2023 r. sięgały niemal 2.600 zł/MWh.
To powoduje, że oferty w bieżących przetargach są również bardzo wysokie, wyższe aniżeli oferta dla naszej grupy.

Dla przykładu – miasto Elbląg, które zamawia energię elektryczną w ramach „Grupy UM Olsztyn“, zrzeszającej 367 jednostek z terenu Warmii i Mazur, otrzymało ofertę na energię w wysokości 2798,60 zł za MWh.

– Na chwilę obecną nie pozostaje nam nic innego jak wprowadzenie drastycznych oszczędności zużycia energii  – podkreśla prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. –Obecnie mamy zabezpieczoną energię dla całej Grupy Zakupowej na rok 2023, ale jest to bardzo droga energia. Oprócz tego, że trzeba podjąć zdecydowane działania oszczędnościowe, ograniczające zużycie energii, to jeszcze trzeba pomyśleć o działaniach zmierzających do produkcji własnej energii i zużywaniu jej w miejscu wytworzenia.
Mam tu na myśli budowę instalacji fotowoltaicznych, które będą w stanie zamortyzować chociaż część kosztów związanych z energią elektryczną 
– wyjaśnia J. Fic.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

Działy

Reklama