Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Konkurs dla innowacyjnych energetycznie samorządów rozstrzygnięty. Gdynia najbardziej innowacyjnym energetycznie samorządem w Polsce

Podczas odbywającej się w Rzeszowie VII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” rozstrzygnięty został II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie. Organizatorem konkursu jest Instytut Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, a udział jest bezpłatny.

Bezpłatny konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie samorządów które sfinalizowały najciekawsze inwestycji energetyczne w zakresie budownictwa czy też transportu, a także przeprowadziły najlepsze akcje społeczne lub informacyjno-promocyjne, dotyczące polityki klimatyczno-energetycznej.

Chodzi nam o nagrodzenie najciekawszy inicjatyw dotyczących szeroko pojętej energetyki czy ochrony klimatu i wypromowanie takich rozwiązań, które mogą być uznane za modele, godne powielenia w innych miejscach Polski – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, inicjator konkursu. – Chodzi nam też o zwrócenie uwagi na to, że transformacja energetyczna musi zacząć się od samorządów.

Kapituła złożona z przedstawicieli różnych ośrodków naukowych oraz uznanych ekspertów zajmujących się samorządami, wybrała zwycięzców poszczególnych kategorii oraz zwycięzcę całego konkursu. Dodatkowo decyzją kapituły w tym roku konkurs został rozszerzony o kategorię: „Aspirujący innowator roku” w dziedzinie ciepłownictwa. Zwycięzcą w tej kategorii został Mińsk Mazowiecki.

W tej kategorii była przewidziana nagroda – bezpłatne przygotowanie dokumentacji projektowej, która umożliwi skorzystanie z unijnego programu ELENA (European Local ENergy Assistance) czyli Instrumentu Wsparcia Efektywności Energetycznej – mówi dr inż. Sławomir Stec, Koordynator Konkursu.

W dziedzinie inwestycji energetycznych w zakresie budownictwa wyróżniona została gmina Przywidz z województwa pomorskiego. Nagrodę odebrał osobiście wójt Marek Zimakowski.

Łączymy OZE z oczyszczalnią ścieków – mówi Marek Zimakowski, Wójt Przywidza. – Współpracujemy z instytucjami badawczymi i wdrożeniowymi nad projektem wspólnoty energetycznej. Chodzi o budynki samowystarczalne energetycznie, mające własne źródła energii, rozliczające się w ramach wspólnoty. Dzięki temu aktualny kryzys nas nie dotyczy.

Za inwestycję energetyczną w zakresie transportu wyróżniona została gmina Płońsk z województwa mazowieckiego. W Płońsku powstała – po raz pierwszy w historii miasta – elektryczna komunikacja zbiorowa, a także kilka kilometrów ścieżek rowerowych.

Kupiliśmy dwa autobusy elektryczne, korzystają z nich przede wszystkim uczniowie – mówi Filip Przedpełski, rzecznik Urzędu Miasta Płońsk, który odbierał nagrodę.

Za najlepszą akcję społeczną z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej wyróżniona została Gdynia. Chodzi o akcję „Strażnicy energii”, w ramach której uczniowie szkół podstawowych dbali o oszczędność i niemarnowanie energii w swoich placówkach.

Połowa z uzyskanych oszczędności wracała do szkoły na dowolny zakup, na przykład pomoce edukacyjne czy na wycieczki – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni.

Przy ocenie wszystkich zgłoszonych uczestników, brane pod uwagę były wydatki na jednego mieszkańca na inwestycje budowlane i transportowe dotyczące energii i klimatu oraz na akcje społeczne z tego zakresu. Dodatkowo pozyskane środki zewnętrzne na realizację polityki klimatyczno-energetycznej. Te zsumowane wskaźniki zdecydowały, że zwycięzcą konkursu zostało miasto Gdynia.

Laureatami II Ogólnopolskiego Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd zostało dziesięć gmin. Począwszy od dziesiątego miejsca były to:

10. Dzierzgoń woj. pomorskiego,

9. Michałowice z woj. mazowieckiego,

8. Besko z woj. podkarpackiego,

7. Krosno z woj. podkarpackiego,

6. Tychy z woj. śląskiego,

5. Rzeszów z woj. podkarpackiego,

4. Potęgowo z woj. pomorskiego,

3. Płońsk z woj. mazowieckiego (także zwycięzca w kategorii Inwestor roku w dziedzinie transportu),

2. Przywidz z woj. pomorskiego (także zwycięzca w kategorii Inwestor roku w dziedzinie budownictwa),

1. Gdynia z woj. pomorskiego (także zwycięzca a kategorii „Akcja społeczna”).

Sponsorami II Konkursu na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd były: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PGE Obrót S.A.

***

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli:

Minister Klimatu i Środowiska ; Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Marszałek Województwa Lubelskiego; Marszałek Województwa Lubuskiego; Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Marszałek Województwa Małopolskiego; Marszałek Województwa Mazowieckiego; Marszałek Województwa Opolskiego; Marszałek Województwa Podlaskiego; Marszałek Województwa Podkarpackiego; Marszalek Województwa Pomorskiego; Marszałek Województwa Śląskiego; Marszałek Województwa Świętokrzyskiego; Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

***

Patronat Medialny nad Konkursem objęli: :

Cire.pl; TVP3 Rzeszów; Gazeta Codzienna Nowiny; Nowiny24.pl; gospodarkaPodkarpacka.pl; WysokieNapięcie.pl; PST Wspólnota; OptimalEnergy.pl; Energetyka; Magazyn Biomasa; INSTAL; Energetyka Cieplna i Zawodowa; Forum Polskiej Gospodarki; Teraz Środowisko; Radio Rzeszów; Gazeta Politechniki; Radio Centrum

Źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

Działy

Reklama