Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Polskie propozycje rozwiązań na rzecz obniżenia cen energii na nadzwyczajnym posiedzeniu ministrów UE

– Polska będzie konsekwentnie i skutecznie wprowadzać wszelkie rozwiązania oraz mechanizmy wpływające na obniżenie cen energii elektrycznej i gazu. Jednocześnie nie zgadzamy się na stosowanie rozwiązań rygorystycznych i nakazowych, które nie biorą pod uwagę uwarunkowań poszczególnych państw członkowskich i specyfiki funkcjonowania rynku energii elektrycznej – powiedziała Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podczas nadzwyczajnego posiedzenia ministrów UE ds. energii, które odbyło się 9 września 2022 r. w Brukseli.

Ministrowie odpowiedzialni za energię spotkali się, żeby omówić rozwiązania, mające na celu złagodzenie wysokich cen energii oraz stan przygotowań do następnej zimy. Polskę reprezentowały minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

– Obecne ceny energii osiągnęły niedopuszczalne poziomy. Bezprecedensowy wzrost cen energii spowodował obecny kryzys, poważne problemy gospodarcze i musi być ograniczony środkami interwencji rynkowej. Jesteśmy otwarci na dyskusję na temat różnych środków, aby je ograniczyć, ale wolimy wdrożyć środki, które natychmiast obniżą ceny hurtowe i wpłyną na obniżenie cen – podkreśliła Minister Moskwa.

Polska  przygotowała propozycje dotyczące interwencji rynkowej na rynku energii UE, które już zostały rozesłane do państw członkowskich. Dotyczą one:

  • ceny gazu – zaproponowano limit dla cen gazu importowanego do UE; wpłynęłoby to nie tylko na gaz wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej, ale także na inne zastosowania – takie jak ciepłownictwo i przemysł.
  • ceny energii elektrycznej – zaproponowano zbliżenie cen energii elektrycznej do kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Takie rozwiązanie wpłynie na zmniejszenie rachunków za prąd dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Szefowa Resortu Klimatu i Środowiska wskazywała również na rozwiązania związane z funkcjonowanie systemu ETS.

– Uważamy za konieczne wprowadzenie odpowiednich i skutecznych rozwiązań zmniejszających koszty wynikające z obecności w systemie ETS. Konsekwentnie postulujemy zawieszenie ETS. Konieczna jest także szybka reakcja mająca na celu zaradzenie kryzysowi. Dlatego proponujemy już teraz alternatywnie do zawieszenia wprowadzenie stałej ceny uprawnień ETS w wysokości 32 EUR na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. Proponujemy także zwiększenie przydziału bezpłatnych uprawnień dla niektórych sektorów, takich jak wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub kluczowe sektory przemysłowe, o charakterze strategicznym – podkreśliła Minister Anna Moskwa.

Podczas posiedzenia polska minister wyraziła stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek redukcji i ograniczeń zużycia energii na poziomie europejskim, uznając  te kwestie za niepodważalne kompetencje państw członkowskich.

Polska nie zgadza się na przyjmowanie rozwiązań z naruszeniem zasady jednomyślności. Takie decyzje muszą odpowiadać możliwościom energetycznym każdego państwa członkowskiego z osobna. Dlatego domagamy się stosowania przez KE specjalnej procedury ustawodawczej na podstawie art. 192 ust. 2 lit. c TFUE w związku z art. 194 ust. 2 TFUE. Każda próba obejścia właściwej procedury legislacyjnej i stosowania głosowania większościowego dla tych dokumentów będzie napotykać na stanowczy sprzeciw Polski. Podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby wstrzymać procedowanie propozycji przyjmowanych z ominięciem zasady jednomyślności.

Minister A. Moskwa podkreśliła, że rozwiązania obniżające ceny energii trzeba przyjąć jak najszybciej, aby wspomóc obywateli, stąd potrzebne jest szybkie zwołania następnego posiedzenia ministrów UE ds. energii.

– Oczekujemy pilnego zwołania kolejnej Rady i podjęcia decyzji dotyczących rynku energii, Rady bez ograniczeń czasowych do czasu podjęcia decyzji i przyjęcia rozwiązań – powiedziała Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama