Edukacja

Mikroskopy, przenośna stacja pogody – szkoła w Kluczach ma nowoczesne laboratorium (foto, wideo)

Nowoczesne Laboratorium przyrodnicze powstało w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach dzięki programowi Zielone Laboratoria TAURONA. Laboratorium wyposażone jest w m.in. mikroskopy, monitor dotykowy, a także modele: oka czy obiegu wody w przyrodzie. Podobne pracownie, jak ta w Kluczach, powstały dotychczas w Bachowicach i Gliwicach, a wkrótce otwarcie podobnej jednostki w Wałbrzychu.

– Zielone Laboratoria TAURONA to fantastyczna inicjatywa, która sprawia, że dzieci mają większe możliwości uczenia się przedmiotów ścisłych. W salach takich jak ta nasza nowo oddana, wiedza staje się atrakcyjna. Dzieci, jak i nauczyciele są zachwyceni tym co udało nam się stworzyć – tłumaczy Marta Dziura, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

W skład Laboratorium w szkole w Kluczach wchodzą: mikroskopy, monitor dotykowy, globusy, modele: oka, układu słonecznego, obiegu wody w przyrodzie, rozwoju prenatalnego dziecka, układy mięśniowe i stawowe człowieka, serce człowieka, model człowieka obrazujący narządy, przenośna stacja pogody, mapy, tablice edukacyjne, wagi, miarki, kosze do segregacji odpadów.

– Zgodnie z harmonogramem powstało kolejne Zielone Laboratorium TAURONA, tym razem w Kluczach. W poprzednich tygodniach otworzyliśmy takie pracownie w Gliwicach i Bachowicach, a przed nami jeszcze ostatnia inauguracja w Wałbrzychu. Cała akcja pokazała dwie rzeczy: po pierwsze, że jest duże zapotrzebowanie na nowoczesną edukację. Po drugie w trakcie realizacji projektu odkryliśmy także, że nasz projekt łączy rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrekcje szkół – wyjaśnia Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

– Nowoczesny patriotyzm to m.in. postawa pracy na rzecz dobra wspólnego oparta na wiedzy. Każda inicjatywa, której celem jest pobudzanie młodzieży do nauki, rozwijania jej kompetencji, wspierania talentów, jest mądrą inwestycją w przyszłość nas wszystkich. Program zainicjowany przez TAURON to modelowy przykład zaangażowania dużej firmy w życie lokalnych społeczności – ocenia program Wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Materiały wideo do pobrania:

https://mab.to/ZPS3DDUxA
https://mab.to/GfWAXdOrQ
https://mab.to/K92xqeZCP
https://mab.to/PqzvIWGNa
https://mab.to/gpotH6VgO
https://mab.to/YiU66tMJU

Zielone Laboratoria TAURONA

Szkoła w Kluczach to jedna z czterech nagrodzonych placówek z południowej Polski. W pierwszej edycji programu Zielone Laboratoria TAURONA zwycięskie projekty przedstawiły też szkoły z Bachowic, Gliwic i Wałbrzycha. Każda z tych szkół otrzymała 100 000 tysięcy złotych na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych. Prace przekształcające tradycyjne sale lekcyjne w nowoczesne pracownie szkoły przeprowadziły podczas wakacji.

Nagrodzone projekty przedstawiały konkretne potrzeby szkół i możliwość ich zaspokojenia. Analiza wszystkich 140 zgłoszeń pokazała, że uczniowie bardzo poważnie podchodzą do nauki przedmiotów przyrodniczych i informatycznych. Widać, że wielu z nich dostrzega, że fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka mogą być kluczem do dostatniego i ciekawego życia.

Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego TAURON wspiera szkoły podstawowe i średnie z terenu Grupy. Firmie zależy na tym, by szkoły mogły się zmieniać, a dotychczasowe sale lekcyjne przybrały postać nowoczesnych klasopracowni. Celem programu jest wsparcie młodych ludzi w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii, wzmocnienie ich kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych przedsięwzięć naukowych.

TAURON od lat wspiera szkoły i inne placówki edukacyjne, m. in. tworząc w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się 1300 osób. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendia naukowe fundowane przez firmę. TAURON organizuje zajęcia, a także praktyki i staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W proces nauczania zaangażowani są także sami pracownicy TAURONA, wcielający się w rolę wykładowców i prowadzących warsztaty merytoryczne.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama