Edukacja

TAURON uruchomił Zielone Laboratorium w Gliwicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach wzbogacił się o nowatorską pracownię do nauk ścisłych. Projekt przygotowany przez szkołę wygrał konkurs w ramach programu Zielone Laboratoria TAURONA. Firma przekazała 100 tys. zł na remont i wyposażenie klasy. Gliwicka pracownia jest jedną z czterech zmodernizowanych w ramach pierwszej edycji programu.

– Od lat w energetyce obserwujemy lukę pokoleniową. Młodzi ludzie coraz rzadziej wybierają taką ścieżkę kariery. Wspierając edukację przedmiotów ścisłych chcemy zainteresować dzieci fizyką, chemią czy biologią, kształcąc przyszłe pokolenia nie tylko energetyków, ale też inżynierów, wynalazców czy lekarzy – mówi Paweł Szczeszek, Prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Liczymy, że uczniowie, którzy w najbliższych latach będą korzystać z Zielonego Laboratorium, w przyszłości zasilą szeregi na przykład Politechniki Śląskiej – dodaje Prezes.

Dzięki środkom przekazanym przez Fundację TAURON w Szkole Podstawowej nr 14 działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach udało się nie tylko wyremontować salę, ale przede wszystkim wyposażyć ją w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny do zintegrowanej nauki przedmiotów ścisłych – biologii, fizyki, chemii, geografii i matematyki. Innowacyjne oprogramowanie pozwoli uczniom obserwować obiekty i zjawiska przyrodnicze 3D w rozszerzonej rzeczywistości. Część laboratoryjna klasy wyposażona jest w mikroskopy uczniowskie, szkło i odczynniki laboratoryjne oraz zestawy doświadczalne. Z kolei wysokiej klasy fantom do nauki reanimacji, resuscytacji i RKO pozwoli uczniom zdobyć umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

 „Zielone Laboratorium” pozwoli naszym uczniom lepiej poznać naturę i zrozumieć rządzące nią mechanizmy. Nauka przedmiotów ścisłych będzie polegała na odkrywaniu, doświadczeniach w sali wizualnie przyciągającej do zdobywania wiedzy. Z pewnością pomoże to w rozwijaniu zainteresowań, jak i odkrywaniu uzdolnień. Kierujemy ogromne słowa podziękowania dla TAURON Polska Energia za tego typu inicjatywy. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 i z innych placówek dzięki takim działaniom mają w edukacji różne możliwości – otwarte horyzonty, aby w przyszłości zasilać szeregi ścisłych umysłów, pomagać ludziom i planecie – mówi Iwona Pochopień, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach.

Dzięki miniszklarni, akwarium czy aparaturze pomiarowej energii odnawialnej uczniowie nagrodzonej podstawówki poznają tajniki biologii i fizyki. Zagadnienia związane z fizjologią i genetyką człowieka przybliżą im zestawy do oznaczania grup krwi i wykrywania biomolekuł. Na modernizację klasopracowni TAURON przeznaczył 100 tys. zł.

Gliwicka szkoła to jedna z czterech nagrodzonych placówek z południowej Polski. W pierwszej edycji programu Zielone Laboratoria TAURONA zwycięskie projekty przedstawiły też szkoły z Bachowic, Klucz i Wałbrzycha. W każdej z nich w trakcie wakacji trwały intensywne remonty. Jako pierwsza uroczyście otwarta została klasa w Bachowicach.

Nagrodzone projekty przedstawiały konkretne potrzeby szkół i możliwość ich zaspokojenia. Analiza wszystkich 140 zgłoszeń pokazała, że uczniowie bardzo poważnie podchodzą do nauki przedmiotów przyrodniczych i informatycznych. Widać, że wielu z nich dostrzega, że fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka mogą być kluczem do dostatniego i ciekawego życia.

Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego TAURON wspiera szkoły podstawowe i średnie z terenu Grupy. Firmie zależy na tym, by szkoły mogły się zmieniać, a dotychczasowe sale lekcyjne przybrały postać nowoczesnych klasopracowni. Celem programu jest wsparcie młodych ludzi w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii, wzmocnienie ich kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych przedsięwzięć naukowych.

TAURON od lat wspiera szkoły i inne placówki edukacyjne, m.in. tworząc w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się 1300 osób. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendia naukowe fundowane przez firmę. TAURON organizuje zajęcia, a także praktyki i staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W proces nauczania zaangażowani są także sami pracownicy TAURONA, wcielający się w rolę wykładowców i prowadzących warsztaty merytoryczne.

Projekt POWER

Sto szkół z całej Polski wzięło udział w projekcie POWER zakończonym w 2021 r. zrealizowanym przez TAURON we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Dzięki niemu TAURON może w przyszłości pozyskiwać fachowców, których już teraz zaczyna brakować na rynku.

Program POWER stanowi istotny krok w kształceniu kadr dla sektora energetycznego. Badania pokazują, że już teraz na rynku pracy brakuje niezbędnych profesjonalistów z tej dziedziny. Zaangażowanie w program POWER pozwoliło Grupie TAURON mieć realny wpływ na proces kształcenia praktycznego w sektorze elektroenergetycznym. W ciągu dwóch lat realizacji przedsięwzięcia udało się przemodelować proces edukacyjny i wzbogacić go o zajęcia praktyczne. Jednym z efektów projektu jest utworzenie sześciu modelowych programów kształcenia.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama