Edukacja

Nauka w wirtualnym świecie w Zielonym Laboratorium TAURONA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu dzięki zwycięstwu w konkursie Zielone Laboratoria TAURONA zbudował specjalistyczną salę wykorzystującą jako jedno z narzędzi edukacyjnych VR – Virtual Reality – wirtualną rzeczywistość. Wałbrzyska inwestycja to czwarte laboratorium, które powstało dzięki staraniu TAURON Polska Energia.

– Wałbrzych i Górny Śląsk, gdzie siedzibę ma TAURON, mają podobne wyzwania związane z głęboką transformacją przemysłu. Fundamentem tej transformacji jest edukacja. Dzięki TAURONOWI nasi wychowankowie zyskali nowe możliwości rozwoju swoich talentów. Zielone Laboratorium TAURONA to nowoczesne pole eksploracji i rozwoju talentów naszych uczniów – tłumaczy Leonard Górski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu.

W skład Laboratorium w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu wchodzi: 16 sztuk okularów wirtualnej rzeczywistości (VR)  oraz specjalny laptop obsługujący systemu VR, tablica multimedialna, tablica suchościeralna.

Dla uczniów w pracowni będą także dostępne panele i turbiny pokazujące sposób działania różnych jednostek produkujących energię, układ słoneczny, modele serca i płuc, mata edukacyjna pomagająca w segregacji odpadów, kosze do selektywnej zbiórki odpadów.

– W ramach projektu wałbrzyski Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 zyskał Zielone Laboratorium TAURONA. Jest to ostatnia, czwarta nowoczesna sala do nauki, która powstała w wyniku naszej tegorocznej inicjatywy –  wyjaśnia Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – Czas na podsumowanie naszego projektu: zrealizowane zadanie pokazało, że jest olbrzymie zapotrzebowanie na nowoczesne metody edukacji. Ważny jest także aspekt budowy więzi społecznych, współpracy w czworokącie składającym się z: uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji szkół – dodaje Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Materiały wideo do pobrania:

https://mab.to/ZPS3DDUxA

https://mab.to/GfWAXdOrQ

https://mab.to/K92xqeZCP

https://mab.to/PqzvIWGNa

https://mab.to/gpotH6VgO

https://mab.to/YiU66tMJU

Zielone Laboratoria TAURONA

Zespół Szkół w Wałbrzychu to jedna z czterech nagrodzonych placówek z południowej Polski. W pierwszej edycji programu Zielone Laboratoria TAURONA zwycięskie projekty przedstawiły też szkoły z Bachowic, Gliwic i Kluczy. Każda z tych szkół otrzymała 100 000 tys. zł na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych. Prace przekształcające tradycyjne sale lekcyjne w nowoczesne pracownie szkoły przeprowadziły podczas wakacji.

Nagrodzone projekty przedstawiały konkretne potrzeby szkół i możliwość ich zaspokojenia. Analiza wszystkich 140 zgłoszeń pokazała, że uczniowie bardzo poważnie podchodzą do nauki przedmiotów przyrodniczych i informatycznych. Widać, że wielu z nich dostrzega, że fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka mogą być kluczem do dostatniego i ciekawego życia.

Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego TAURON wspiera szkoły podstawowe i średnie z terenu Grupy. Firmie zależy na tym, by szkoły mogły się zmieniać, a dotychczasowe sale lekcyjne przybrały postać nowoczesnych klasopracowni. Celem programu jest wsparcie młodych ludzi w zakresie dostępu do nauki, wiedzy i nowych technologii, wzmocnienie ich kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych przedsięwzięć naukowych.

TAURON od lat wspiera szkoły i inne placówki edukacyjne, m. in. tworząc w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się 1300 osób. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendia naukowe fundowane przez firmę. TAURON organizuje zajęcia, a także praktyki i staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W proces nauczania zaangażowani są także sami pracownicy TAURONA, wcielający się w rolę wykładowców i prowadzących warsztaty merytoryczne.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama