Paliwa dla energetyki

Spotkania polskiego dozoru jądrowego z amerykańskimi partnerami

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) wzmacnia kompetencje dozoru jądrowego. Prezes PAA dr Łukasz Młynarkiewicz spotkał się w Rockville pod Waszyngtonem z przewodniczącym Komisji Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych (US Nuclear Regulatory Commission – NRC), Christopherem Hansonem. Omówiono dalszą współpracę oraz możliwości szkolenia pracowników PAA w amerykańskich obiektach jądrowych.

– Z Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych (US NRC) współpracujemy od ponad 12 lat. W związku z przygotowaniami do realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej i odpowiedzialnej roli jaką pełnimy w tym procesie, kontynuujemy wzmacnianie naszych kompetencji – podkreślił Prezes PAA dr Łukasz Młynarkiewicz. Wizyta w USA odbyła się między 29 lipca a 2 września 2022 r. Delegacja Agencji spotkała się również z przedstawicielami Departamentu Stanu oraz Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Polscy specjaliści zapoznali się z funkcjonowaniem centra szkoleniowego NRC w Chattanooga. Wizytowano też budowę reaktorów Vogtle 3 i 4 w stanie Georgia. Polskiej delegacji pokazano również symulatory sterowni reaktorów Vogtle 3 i 4, w których przeprowadzane są regularne szkolenia personelu siłowni.

Podczas pobytu w USA dr Łukasz Młynarkiewicz spotkał się także z Ann Ganzer główną zastępcą asystenta Sekretarza ds. Polityki Nieproliferacji z Biura Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Nieproliferacji Departamentu Stanu. Rozmowa dotyczyła sytuacji w energetyce jądrowej w Ukrainie oraz planów budowy elektrowni jądrowych w Polsce, w tym małych reaktorów jądrowych (SMR).

Prezes Agencji rozmawiał również z Dr Kathryn Huff, Zastępcą Sekretarza ds. Energii Jądrowej z Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych.

Szkolenia inspektorów

W lipcu 2022 r. z trzymiesięcznego stażu stanowiskowego w USA wróciło sześciu polskich ekspertów z PAA i Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnicy programu pogłębiali wiedzę z zakresu licencjonowania i nadzoru budowy elektrowni jądrowych. Program stażowy w USA realizowany jest we współpracy z NRC i przy wsparciu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W ramach programu odbyły się także specjalistyczne szkolenia w Ośrodku Szkolenia Technicznego NRC w Chattanooga, Tennessee. PAA planuje kolejne staże w USA – druga edycja tych szkoleń dla pracowników Agencji ma się rozpocząć jeszcze we wrześniu br.

Stała współpraca międzynarodowa

Poprzednio Amerykanie wizytowali w Polsce w zeszłym roku. Spotkanie z Christopherem Hansonem odbyło się w Warszawie w listopadzie 2021 r. Współpraca polsko-amerykańska to jeden z elementów aktywności PAA na arenie międzynarodowej. Agencja współpracuje z zagranicznymi dozorami jądrowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Oprócz wymiany doświadczeń z zakresu działań dozorowych, aktualnie jednym z celów kontaktów z międzynarodowymi partnerami jest wzmocnienie kadrowe – pozyskanie nowych pracowników oraz przeprowadzenie ich przez specjalistyczny program szkoleń.

Te działania są elementem przygotowań Agencji do realizacji zadań dozorowych związanych z Programem polskiej energetyki jądrowej. PAA będzie nadzorować procesy budów elektrowni jądrowych w kraju. Prezes PAA będzie realizował swoje funkcje na wszystkich etapach cyklu życiowego elektrowni jądrowych, począwszy od oceny środowiskowej i lokalizacji, przez projektowanie, budowę, rozruch, eksploatację, aż do ich likwidacji. Jego zadaniem będzie sprawdzenie i potwierdzenie wypełnienia przez inwestora wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

Działy

Reklama