Paliwa dla energetyki

Marian Roman Krzemiński Wiceprezesem Zarządu GAZ-SYSTEM

Walne Zgromadzenie Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z dniem 9 września 2022 r. powołało pana Mariana Romana Krzemińskiego na Członka Zarządu Spółki i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Marian Roman Krzemiński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Central Connecticut State University.

Karierę zawodową rozpoczął w 1985 r. w Zakładach Górniczych Polkowice – oddział KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, gdzie w latach 1999-2002 piastował funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego.

Pracował również w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym w Warszawie (Dyrektor Inwestycyjny/Prokurent), współpracował z firmą Ernst&Young w zakresie audytu wewnętrznego, prowadził projekty doradcze realizowane dla grupy BNP Paribas Assurance.

W latach 2016-2019 pełnił funkcję Doradcy Zarządu w Polskim Funduszu Rozwoju S.A.

W kolejnych latach 2019-2021 pełnił  funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. inwestycji i innowacji w spółce LOTOS.

Od 2021 r. pracował na stanowisku Doradcy Prezesa Zarządu PKO BP S.A.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama