Paliwa dla energetyki

PFR udzieli GAZ-SYSTEM finansowania w kwocie 1 mld zł na projekty inwestycyjne zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski inwestycje Polski Fundusz Rozwoju

PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju, zawarł z GAZ-SYSTEM umowę pożyczki podporządkowanej na kwotę 1 mld zł na finansowanie inwestycji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, związane m.in. z dywersyfikacją źródeł dostaw gazu do Polski.

– Niezależność energetyczna jest kluczowa dla bezpiecznego funkcjonowania polskiej gospodarki, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej, jak i ostatnich wydarzeń politycznych, tj. wojny toczącej się w Ukrainie. Bardzo się cieszę, że Polski Fundusz Rozwoju – poprzez wsparcie finansowe strategicznych projektów inwestycyjnych GAZ-SYSTEM – bierze udział w kształtowaniu polityki energetycznej realizowanej przez polski Rząd – powiedział Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– Zawarcie umowy pożyczki z GAZ-SYSTEM wpisuje się w strategię inwestycyjną PFR, jako element finansowania infrastruktury strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz procesów transformacji energetycznej. Cieszymy się, że jako PFR uczestniczymy w inwestycjach, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki – powiedział Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

– GAZ-SYSTEM uzyskał z Polskiego Funduszu Rozwoju stabilne finansowanie na realizację planu inwestycyjnego, mającego na celu wzmocnienie krajowej sieci przesyłowej oraz kontynuację projektów związanych z dywersyfikacją źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama