OZE

Wiceminister Ireneusz Zyska na konferencji “Zielona energia w służbie przedsiębiorczości”

Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście rozwoju OZE – planowane działania rządu i zmiany legislacyjne wspierające energetykę odnawialną to główne tematy wystąpienia wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski podczas konferencji “Zielona energia w służbie przedsiębiorczości”. Wydarzenie, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, odbyło się w dniach 29-30 sierpnia 2022 r. w Gaju Oławskim.

– Mamy w Polsce już ponad milion prosumentów. Zgodnie z danymi ARE moc zainstalowana w PV na koniec czerwca 2022 r. przekroczyła już 10 GW. To efekt intensywnych prac rządu – powiedział Wiceminister Ireneusz Zyska.

Kluczową rolę w dynamicznym rozwoju sektora PV odegrał Program „Mój Prąd”, w ramach którego można otrzymać wsparcie na własną instalację PV oraz na przydomowe magazyny energii (opcja ta dostępna jest od najnowszej edycji). Również w Programie „Czyste Powietrze” można ubiegać się o dotację na zakup i montaż mikroinstalacji, natomiast ulga termomodernizacyjna stwarza możliwość odliczenia wydatków poniesionych m.in. na zakup i montaż mikroinstalacji PV, czy pompy ciepła.

Ponadto bardzo ważnym wsparciem dla nowych inwestycji PV są aukcje. Nowelizacja ustawy o OZE z 17 września 2021 r. m. in. przedłużyła możliwość wejścia do aukcyjnego systemu wsparcia dla OZE do 2027 r. Efektem przeprowadzonych w latach 2018-2021 aukcji jest zakontraktowano ponad 11 GW nowych mocy (w tym prawie 6 GW w fotowoltaice i ponad 5 GW w wietrze na lądzie), które zostaną wybudowane w ciągu najbliższych lat.

Z kolei 1 kwietnia 2022 roku weszły w  życie nowe przepisy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, które wprowadziły zmiany w systemie rozliczeń dla prosumentów. Ich głównym celem jest zastąpienie systemu opustów innowacyjnymi rozwiązaniami dla nowych prosumentów (net-billing), dzięki którym otrzymają min. możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej po cenie rynkowej.

– Przygotowując nowe rozwiązania dla branży OZE, dążymy do zaangażowania nie tylko branży energetycznej, ale też finansowej, logistycznej czy dostawców paliw, urządzeń i usług. W ramach tych działań podpisaliśmy w 2021 r. szereg porozumień o współpracy na rzecz: morskiej energetyki wiatrowej, rozwoju wodoru, rozwoju sektora biogazu i biometanu czy rozwoju sektora fotowoltaiki – powiedział Wiceminister Ireneusz Zyska.

***

Wśród uczestników organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii konferencji “Zielona energia w służbie przedsiębiorczości” znaleźli się właściciele i kadra zarządzająca oraz przedstawiciele jednostek samorządów lokalnych zaangażowani w rozwój klastrów energii. Wydarzenie odbyło się pod Patronem Honorowym Prezesa Urząd Regulacji Energetyki.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama