OZE

Zapora Elektrowni Wodnej Łapino po modernizacji

Energa Wytwarzanie zakończyła modernizację 552 m nawierzchni zapory ziemnej przy Elektrowni Wodnej Łapino. Zabezpieczy to skarpę przed erozją, a tym samym przed zalaniem okolicznych terenów w razie gwałtownego spiętrzenia wód Raduni.

Inwestycja warta ponad 1 mln zł obejmowała utwardzenie terenu zapory ziemnej oraz zabezpieczenie jej brzegu poprzez umocnienie płytami Ehlersa. Dzięki temu zapora będzie bardziej odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Gwałtowny spływ wód roztopowych Radunią lub ulewne deszcze mogłyby stać się przyczyną jej uszkodzenia.

Dla prawidłowej eksploatacji elektrowni w ostatnich latach wykonano także kilka innych prac modernizacyjnych. Przede wszystkim wzmocniono korpus zapory oraz wymieniono schody betonowe prowadzące na koronę zapory. W najbliższym czasie planowane jest też doszczelnienie zapory pomiędzy zbiornikiem, a starorzeczem – co zahamuje zjawisko sufozji wymywania cząstek gleby i minerałów przez wodę.

smart

Elektrownia z tradycjami
Wybudowana w 1927 r. EW Łapino jest zbiornikową elektrownią przyzaporową. Jej zbiornik został utworzony poprzez zamknięcie wylotu doliny Raduni zaporą ziemną. Długość tej ostatniej wynosi 552 m, a wysokość 13,8 m. W wyniku przedwojennej budowy zapory i spiętrzenia rzeki, pod wodą znalazła się wówczas stara papiernia, tartak, las, droga oraz kilka zabudowań gospodarczych.

Po lewej stronie elektrowni znajduje się jaz burzowy, który jest oryginalnym i unikatowym urządzeniem inżynierskim w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie techniczne podnoszenia jego zamknięcia. Jaz służy utrzymaniu stałego poziomu Raduni.
W elektrowni zainstalowane są trzy hydrozespoły, napędzane turbinami Francisa. Łączna moc elektrowni wynosi 2,907 MW.

Atrakcje turystyczne
Elektrownia Wodna Łapino znajduje się w malowniczej okolicy otoczonego lasami Jeziora Łapińskiego. Wraz z elektrowniami w Rutkach, Bielkowie, Straszynie, Przecieszynie, Kuźnicach, Juszkowie i Pruszczu Gdańskim tworzy kaskadę na Raduni. Jest pierwszą i najwyżej położoną ze wszystkich wymienionych.

Niektóre z nich liczą ponad 100 lat i mimo sędziwego wieku wciąż pracują. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że cała kaskada Raduni stanowi unikat na skalę europejską.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama