Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Projekt ustawy wzmacniającej ochronę odbiorców gazu ziemnego przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła dziś przygotowany przez Minister Klimatu i Środowiska Annę Moskwę projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu.

Rząd od lat konsekwentnie realizuje działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa i uniezależnienie Polski od dostaw gazu ziemnego z jednego kierunku.

– Sytuacja geopolityczna spowodowana inwazją Rosji na Ukrainę, potęgująca bezprecedensowe wzrosty cen gazu ziemnego na rynkach europejskich, wywołane wcześniejszymi manipulacjami Gazpromu, zainspirowała nas do dokonania przeglądu mechanizmów reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki wieloletnim przygotowaniom, przede wszystkim w zakresie przeprowadzonych inwestycji infrastrukturalnych, ale również zawartym kontraktom handlowym na dostawy gazu, Polska jest przygotowana na trudne sytuacje, co umożliwiło zaproponowanie szeregu zmian zwiększających elastyczność i efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych – powiedziała Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa.

Do najważniejszych rozwiązań przewidzianych w przyjętym projekcie ustawy należy:

  • przedłużenie do końca 2027 r. ochrony taryfowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców będących strategicznymi instytucjami pożytku publicznego (jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola);
  • uelastycznienie wymogów technicznych dla utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, aby dostosować je do dostępnych, zróżnicowanych źródeł gazu (wydłużenie z 40 do 50 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego);
  • uelastycznienie zasad funkcjonowania obliga giełdowego w zakresie gazu ziemnego dzięki:
  • możliwości czasowego zmniejszenia w latach 2022 i 2023 wymogu dotyczącego ilości gazu ziemnego, jaka musi być sprzedawana za pośrednictwem giełdy (poprzez rozporządzenie ministra właściwego do spraw energii),
  • całkowitemu zawieszeniu realizacji tego obowiązku w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego;
  • zapewnienie odpowiedniej rozbudowy krajowych magazynów gazu poprzez wprowadzenie obowiązku opracowywania przez operatora systemu magazynowania planu rozwoju.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama