Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Taryfa dla 2022 r. – taryfa nr 15, zmiana 2 – termin obowiązywania: od 22 lipca 2022 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lipca 2022 roku (znak: DRG. DRG-2.4212.42.2022. JDo1) zatwierdzona została zmiana “Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 15”.

Nowe stawki taryfowe (ceny bazowe), obowiązują od 22 lipca 2022 r. od godziny 6:00 do 1 stycznia 2023 r. do godziny 6:00.

Więcej informacji na stronie: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/uslugi-w-ksp/taryfa-ksp.html

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama