Elektroenergetyka

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na spotkaniu z przedstawicielami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Rewizja strategii dla sektora energetycznego, sprawiedliwa transformacja, rozwój energetyki wiatrowej oraz możliwości inwestycyjne w Polsce to niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania Wiceministra Klimatu i Środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego z Wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Alainem Pilloux. Rozmowy odbyły się 6 lipca 2022 r. w Warszawie.

– Obecna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów polityki energetycznej i powoduje konieczność podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych kroków, ale także skrupulatnego przeglądu długoterminowych celów polityki – podkreślił Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Przypomniał również, że 29 marca 2022 r. polski rząd przyjął założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). Modyfikacja polityki energetycznej pozwoli zneutralizować zagrożenia związane z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi w kraju i na arenie międzynarodowej, przy jednoczesnym spełnieniu głównych celów.

– Sprawiedliwa transformacja to jeden z trzech filarów strategicznej polityki prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Oznacza to zapewnienie nowych możliwości rozwoju dla regionów i społeczności najbardziej dotkniętych transformacją niskoemisyjną, przy jednoczesnym zapewnieniu nowych miejsc pracy i budowaniu nowych gałęzi przemysłu przyczyniających się do transformacji sektora energetycznego – mówił Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Jak wspominał Wiceszef Resortu Klimatu i Środowiska, należy zauważyć, że wyzwaniem będzie szybkie zaabsorbowanie dostępnej dużej ilości środków publicznych na współfinansowanie różnego rodzaju inwestycji. W tym kontekście ciekawe mogą być dotychczasowe doświadczenia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Wiceminister klimatu i środowiska zwrócił również uwagę, że Polska jest zainteresowana zwiększeniem mocy w energetyce wiatrowej na lądzie, biorąc pod uwagę ogromny potencjał rozwoju sektora.

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad uelastycznieniem dotychczasowej „reguły odległości 10H” – projekt ustawy został przyjęty przez rząd 5 lipca 2022 r. Nowa ustawa powinna zredukować dotychczasowe restrykcyjne regulacje w zakresie planowanie przestrzenne nowych elektrowni wiatrowych na lądzie, a także nowych budynków w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych – zaznaczył.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama