Paliwa dla energetyki

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw kopalnych

Uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych oraz wdrożenie planu REPowerEU były głównym tematem wystąpienia Wiceministra Klimatu i Środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego podczas konferencji zorganizowanej przez Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Gospodarki Niemieckiej. Wydarzenie odbyło się 4 lipca 2022 r.

REPowerEU to unijny plan założeń i kierunków działań, w celu uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r. Odnosząc się do niego, Rząd Polski opowiada się za przedłużeniem i rozszerzeniem możliwości podejmowania przez państwa członkowskie działań naprawczych, m.in. w formie pomocy państwa, środków fiskalnych lub interwencji publicznej w ceny detaliczne energii elektrycznej i gazu.

– W obecnej sytuacji geopolitycznej należy kontynuować działania na rzecz optymalizacji funkcjonowania rynku energii elektrycznej przy zachowaniu dotychczasowego modelu kształtowania cen, który jest neutralny technologicznie i zapewnia przewidywalność – powiedział Wiceminister Adam Guibourgé Czetwertyński.

Jak zaznaczył wiceminister, Polska z zainteresowaniem przyjmuje propozycje, takie jak: zapełnienie magazynów gazu do poziomu 90% ich pojemności, wprowadzenie koordynowanego przez KE systemu wspólnych zakupów gazu ziemnego oraz plan zwiększenia podaży LNG.

– Komisja Europejska powinna rozważyć możliwość uruchomienia specjalnego wsparcia finansowego dla pilnej rozbudowy infrastruktury importu LNG w Unii Europejskiej – zaapelował Wiceminister Adam Guibourgé Czetwertyński.

– Postulat Komisji Europejskiej, aby każda nowa infrastruktura gazowa spełniała warunki pozwalające na wykorzystanie wodoru, na obecnym etapie technologicznym, jest niewykonalny do realizacji – dodał.

Jak zaznaczył Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński stabilny dostęp do energii po przystępnych cenach jest podstawą funkcjonowania gospodarki europejskiej. W tym kontekście agresja Rosji na Ukrainę i związane z nią aspekty bezpieczeństwa energetycznego determinują konieczność przedefiniowania podejścia UE do transformacji klimatycznej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama