Paliwa dla energetyki

Spotkanie Ministra Budy z Ministrem Finlandii – uniezależnienie się od rosyjskich surowców to konieczność

Inwestycje w nowe technologie, współpraca w zielonej i cyfrowej transformacji, uniezależnienie się Europy od rosyjskich paliw kopalnych – to tematy, które zdominowały dzisiejsze spotkanie Ministra Waldemara Budy z Ministrem Współpracy Rozwojowej i Handlu Finladii Ville Skinnari.

Ministrowie poruszyli także kwestie wdrażania KPO w Polsce i Finlandii oraz utrzymania konkurencyjności europejskiej gospodarki na globalnym rynku.

– Doceniamy wkład inwestorów fińskich w polską gospodarkę. Nasz kraj oferuje korzystne warunki inwestowania i instrumenty wsparcia w szczególności dla inwestycji w nowoczesne technologie i tworzących nowe wartościowe miejsca pracy – mówił podczas spotkania Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda.

Minister Buda poinformował, że w związku z wojną w Ukrainie i koniecznością jak najszybszego uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych, Polska kładzie duży nacisk na rozwój OZE i energetyki jądrowej.

– Tak, jak w przypadku wdrażania zielonej transformacji, tempo zmian miksów energetycznych powinno być dostosowane do możliwości poszczególnych państw członkowskich – zaznaczył Minister Buda, odnosząc się do planu REPowerEU.

Polsko-fińskie relacje handlowe i inwestycyjne

Finlandia to ważny partner regionalny dla Polski. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny wzrost obrotów między naszymi krajami, z wyjątkiem spadku w 2020 r. spowodowanym skutkami pandemii. W ubiegłym roku odrobiliśmy jednak straty, a obroty osiągnęły rekordową wartość 4,36 mld euro. Po czterech miesiącach 2022 r. notujemy wzrost obrotów o 26 proc.

Wartość fińskich inwestycji w Polsce wyniosła 1,6 mld euro i przyniosła ponad 25 tys. miejsc pracy.

Wzmacnianie polsko-fińskiej współpracy  w zielonej i cyfrowej transformacji

Finlandia jest w gronie państw przodujących w innowacyjnych przemianach gospodarczych. Minister  Buda zaznaczył, że Polska ma osiągnięcia np. we wdrażaniu cyfrowych usług publicznych, a polskie start-upy wykazują się wieloma inicjatywami. Zaawansowane jest także wdrożenie technologii cyfrowych w dziedzinie usług finansowych i bankowości elektronicznej.

Programu REPowerEU – uniezależnienie się od rosyjskich surowców energetycznych 

Ministrowie Polski i Finlandii odnieśli się podczas spotkania do ogłoszonego w marcu przez Komisję Europejską programu KE REPowerEU, który w obliczu rosyjskiego ataku zbrojnego na Ukrainę ma przyspieszyć proces przejścia na czystą energię i zwiększyć niezależność energetyczną Europy.

– Plan REPowerEU powinien odpowiadać na problem wysokich cen energii oraz potrzeby sektora transportu i ciepłownictwa – stwierdził Szef MRiT. Minister Buda podkreślił, że plan powinien także uwzględniać energetykę jądrową, która jest stabilnym i niskoemisyjnym źródłem energii.

Dodał, że Polska dostrzega konieczność wzmocnienia współpracy z partnerami europejskimi w celu sprostania tym wyzwaniom, w szczególności we wdrażaniu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, jak i postępu cyfryzacji gospodarki i usług publicznych.

Gaz ziemny i energia jądrowa w europejskiej taksonomii

Polska i Finlandia znajdują się w gronie państw, które popierają jak najszybsze przyjęcie uzupełniającego aktu delegowanego do taksonomii dla sektora energetycznego (gaz ziemny jako paliwo przejściowe, energia jądrowa).

– Polska stoi na stanowisku, że brak uwzględnienia tych dwóch nośników energetycznych sektorów gospodarczych w taksonomii UE znacząco utrudniłby transformację energetyczno-klimatyczną UE – mówił Minister Buda.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 

Działy

Reklama