Paliwa dla energetyki

Polsko-japońskie rozmowy o innowacjach energetycznych

Współpraca w zakresie rozwoju niskoemisyjnych innowacji energetycznych, w tym projektu badawczego reaktora HTGR oraz pomoc Ukrainie w warunkach wojny to główne tematy rozmowy Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy z Ambasadorem Japonii w Polsce Akio Miyajima. Spotkanie odbyło się 4 lipca 2022 r. w Warszawie.

Minister Anna Moskwa podkreśliła, że Japonia jest jednym z głównych partnerów pozaeuropejskich Polski w dziedzinie energetyki. Cele tej współpracy jest wpisana w Plany Działania w ramach rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Polską a Japonią, a obszary współpracy obu krajów w obszarze polityki energetycznej skupiają się wokół aspektów niskoemisyjnego rozwoju opartego na innowacjach energetycznych.

Jak zaznaczyła Minister, Polska docenia osiągnięcia Japonii w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego.

– Podobieństwa Japonii i Polski w obecnym miksie energetycznym oraz bogate doświadczenie z innowacyjnymi technologiami skłaniają nas do uważnego śledzenia japońskich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju – powiedziała.

Minister klimatu i środowiska zwróciła uwagę, że dwustronna polsko-japońska współpraca ma co najmniej trzy priorytety: innowacyjne rozwiązania w zakresie zielonej energii; pokojowy rozwój energetyki jądrowej, w tym wspólny projekt badawczego wysokotemperaturowego chłodzonego gazem reaktora jądrowego (HTGR) oraz współpraca w zakresie wodoru i elektromobilności.

– Transformacja energetyczna Polski jest procesem planowanym w długim okresie, ze względu na kapitałochłonność i znaczną skalę niezbędnych zmian – technicznych, ekonomicznych i społecznych. W transformacji musimy liczyć się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia wpływu energetyki na środowisko, stabilnego rynku pracy, a także trwałego rozwoju gospodarki i wzmocnienia jej konkurencyjności – wyjaśniła.

Jak podkreśliła Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, Polska uważa energetykę jądrową za istotny element przejścia na czystą energię i uniezależnienia się od rosyjskich dostaw surowców energetycznych.

– Z zadowoleniem przyjęliśmy propozycje strony japońskiej dotyczące nawiązania polsko-japońskiego dialogu na temat energetyki jądrowej. Uważam, że moglibyśmy również rozwijać ciekawe projekty w tym obszarze – powiedziała.

Podczas spotkania z Ambasadorem Japonii w Polsce szefowa resortu klimatu i środowiska rozmawiała też o możliwości przyśpieszenia prac po stronie japońskiej nad realizacją projektu badawczego reaktora HTGR.

Minister zaznaczyła również, że rosyjska agresja na Ukrainę pokazała, jak ważna jest niezależność energetyczna. Zdaniem Minister należy niezwłocznie przywrócić finansowanie projektów LNG oraz infrastruktury gazowej, a także infrastruktury służącej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama