Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Nowa taryfa GAZ-SYSTEM dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od 1 stycznia 2023 r roku od godz. 6:00 do 1 stycznia 2024 r. do godz. 6:00

Taryfa dla przesyłania paliw gazowych nr 16 została zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 3 czerwca 2022 r., co wynika z wymogu publikacji stawek opłat przesyłowych (art. 32 NC TAR) nie później niż 30 dni przed coroczną aukcją zdolności rocznej, która przypada na pierwszy poniedziałek lipca (4 lipca 2022 r.).

W kalkulacji Taryfy nr 16, wzorem ubiegłych lat, zrezygnowano ze zmiennych stawek opłat przesyłowych na punktach wyjścia z systemu przesyłowego. Przyjęto podział przychodów z opłat stałych między punkty wejścia i wyjścia w proporcji 50%:50%.

Dla podsystemu gazu ziemnego wysokometanowego (E) stawki na punktach wejścia wzrosły o 30,3% a na punktach wyjścia o 19,2%.
Dla podsystemu gazu ziemnego zaazotowanego (Lw) stawki na punktach wejścia wzrosły o 30,9% a na punktach wyjścia o 8,1%.
W Taryfie nr 16 po raz pierwszy wyodrębniono usługi nieprzesyłowe – sprężanie paliwa gazowego oraz  redukcję ciśnienia paliwa gazowego.
Usługa sprężania paliwa gazowego będzie świadczona przez OSP na wniosek Użytkownika Sieci w wybranych fizycznych punktach wejścia do systemu przesyłowego.

Usługa sprężania jest usługą odpłatną, przy czym wynagrodzenie OSP pobierane jest w formie stałej opłaty abonamentowej  (201 944 PLN/miesiąc) i opłaty zmiennej ustalone w oparciu o CRG dla okresu, którego będzie dotyczyło rozliczenie.

Usługa redukcji ciśnienia paliwa gazowego będzie świadczona w fizycznych punktach wyjścia z systemu przesyłowego, w celu obniżenia ciśnienia paliwa gazowego w miejscu połączenia stacji gazowej z instalacją Odbiorcy przyłączonego do systemu przesyłowego.
Za świadczone usługi będzie pobierana opłata stała zależna od mocy umownej (przepustowości) przydzielonej danemu Użytkownikowi Systemu w fizycznym punkcie wyjścia.

Opłata ta wynosi:

  • dla podsystemu gazu ziemnego wysokometanowego (E) – 0,0377 gr/kWh/h/h
  • dla podsystemu gazu ziemnego zaazotowanego (Lw) –  0,0352 gr/kWh/h/h

Kalkulacja stawek opłat przesyłowych i nieprzesyłowych została przeprowadzona zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie Metody wyznaczania cen referencyjnych nr 2/OGP w zakresie własnej sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na okres: od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2023 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r.
Link do tekstu taryfy: Taryfa nr 16 dla przesyłania paliw gazowych

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama