Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2022 r.

Czerwiec br. był III najlepszym miesiącem pod względem wolumenu obrotu w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia (4 604 480 MWh, wzrost o 47,9% m/m oraz o 67,8% r/r). Rekordowy pod tym względem był cały drugi kwartał 2022 r., przy obrotach równych 11 112 996 MWh (wzrost o 10,7% k/k oraz o 63,3% r/r). 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2022 r. 12 770 970 MWh, co oznacza spadek o 29,6% w stosunku do czerwca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu 2022 r. na poziomie 884,68 zł/MWh i jest to wzrost o 222,28 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2023 r. (BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 1 102,40 zł/MWh, co stanowi wzrost o 9,73 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2022 r. transakcje o wolumenie 11 050 702 MWh. Oznacza to spadek r/r o 18,9%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 477,09 zł/MWh, co stanowi wzrost o 51,79 zł/MWh względem maja 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2023 r. (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 470,48 zł/MWh, czyli o 5,71 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w czerwcu 2022 r. 2 372 764 MWh, co stanowi spadek r/r o 4,5%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 176,95 zł/MWh i oznacza to wzrost o 0,68 zł/MWh względem maja 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w czerwcu 2022 r. o 30,3% r/r, do poziomu 14 393 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 610,11 zł/toe, co oznacza wzrost względem maja br. o 366,47 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 4 604 480 MWh, co stanowi wzrost o 67,8% r/r. Czerwiec był trzecim najlepszym miesiącem pod względem wielkości obrotu w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Rekordowy pod tym względem był cały drugi kwartał 2022 r., z obrotami równymi 11 112 996 MWh (wzrost o 10,7% kwartał do kwartału oraz o 63,3% rok do roku). Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosła w czerwcu 4,61 zł/MWh i stanowi to wzrost o 0,23 zł/MWh w stosunku do maja.

Towary rolno-spożywcze

W czerwcu sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 500 ton pszenicy klasy B, a jej średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 1 690,50 zł/t.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2022 r. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 12 770 970 11 494 537 18 139 172
RDB (RTG) 121 866 163 459 215 634
RDN (RTG) 2 396 266 2 615 174 2 673 934
RTPE (OTF) 10 252 839 8 715 904 15 249 604

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 11 050 702 12 220 004 13 623 240
RDBg (RTG) 176 171 351 891 269 459
RDNg (RTG) 1 005 552 850 848 721 128
RTPG (OTF) 9 868 979 11 017 265 12 632 653

 

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 2 372 764 3 166 455 2 484 563
zielone certyfikaty 2 325 396 3 124 735 2 453 149
sesje RPM (RTG) 471 812 630 002 836 673
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 1 853 584 2 494 733 1 616 477
błękitne certyfikaty 47 368 41 719 31 414
sesje RPM (RTG) 34 452 38 042 28 747
TP na RPM (RTG) 12 916 3 677 2 667

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 14 393 13 262 11 047
sesje RPM (RTG) 14 264 13 062 10 602
TP na RPM (RTG) 129 200 445

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 4 604 480 3 113 840 2 743 960
OZE 4 604 480 3 113 840 2 743 960
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 500 650 0
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 500 650 0
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama