Paliwa dla energetyki

Partnerzy fuzji zaakceptowani przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zatwierdziła 20 czerwca br. partnerów do realizacji środków zaradczych w ramach transakcji połączenia Grupy LOTOS z PKN Orlen. Zaakceptowano także umowy zawarte z tymi podmiotami. To ważna decyzja organu antymonopolowego gwarantująca przeprowadzenie tego procesu przy zachowaniu konkurencji na wszystkich rynkach, na których działają obie spółki.

W styczniu br. PKN Orlen przedstawił nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych, które zostały określone w decyzji Komisji Europejskiej z lipca 2020 r. Ich spełnienie warunkowało ostateczną zgodę Komisji na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Grupą LOTOS. Podjęta 20 czerwca br. decyzja zatwierdza zarówno nabywców, jak i zawarte z nimi umowy.

– Decyzja Komisji Europejskiej stanowi zwieńczenie długiego procesu negocjacji i znacząco przybliża nas do połączenia z PKN Orlen. Wierzymy, że budowa koncernu multienergetycznego stanowi wartość zarówno dla Grupy LOTOS, regionu, jak i dla całego kraju. Silny, zdywersyfikowany podmiot istotnie wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne – mówi Zofia Paryła, Prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Realizacja środków zaradczych, czyli zawarcie umów przyrzeczonych ze wskazanymi nabywcami oraz (w zależności od przypadku) wejście w życie umów warunkowych, winna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia ich zatwierdzenia przez Komisję. Sfinalizowanie transakcji zależy teraz od zgody dotyczącej zarówno parytetu, jak i pozostałych warunków połączenia, wyrażonej przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas walnych zgromadzeń.

– Na 20 lipca br. zwołaliśmy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS. To decyzja tego organu oraz jego odpowiednika w PKN Orlen pozwoli doprowadzić ten ważny projekt do końca. Zarówno ostateczna zgoda Komisji Europejskiej, jak i decyzja naszych akcjonariuszy dotycząca wypłaty dywidendy pod warunkiem sfinalizowania fuzji, podjęta kilka dni temu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, potwierdza duże zrozumienie i akceptację dla tej transakcji – podkreśla Krzysztof Nowicki, Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. Fuzji i Przejęć.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Działy

Reklama