Paliwa dla energetyki

Powołanie Zarządu LW Bogdanka

20 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania, z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, Zarządu na nową kadencję w składzie:

1.    Pan Artur Wasil – Prezes Zarządu,
2.    Pan Artur Wasilewski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
3.    Pan Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji,
4.    Pan Kasjan Wyligała – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.

Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych bez wyłaniania kandydata i bez powoływania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych.

Źródło: Lubelski Węgiel “BOGDANKA”

Działy

Reklama