Elektroenergetyka

Minister Anna Moskwa w Pradze na polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i niezależności od surowców z Rosji oraz spójne podejście krajów Unii Europejskiej dot. sankcji to jedne z tematów polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się 3 czerwca 2022 r. w Pradze. W rozmowach, pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wzięła udział Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Szefowa Resortu Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zwróciła uwagę, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga solidarności i spójnego podejścia wszystkich krajów UE.

– Rosyjska agresja na Ukrainę pokazała nam jak ważna jest niezależność energetyczna. Kluczowa na dzisiaj i na przyszłość jest pełna synchronizacja systemu ukraińskiego z systemem europejskim. Musimy zrobić wszystko, by ten projekt poparły wszystkie państwa strony tego projektu, w tym państwa spoza Unii – wskazała.

Bezpieczeństwo energetyczne i gaz

W opinii minister Anny Moskwy główne wyzwania, przed którymi stoją dziś kraje, to zagwarantowanie ilości gazu ziemnego potrzebnego do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego obywateli. Osiągnięcie tego celu wymaga wspólnej współpracy, w tym w zakresie osiągania niezależności od dostaw gazu ziemnego z Rosji.

– Kwestie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego pozostają kluczowym aspektem współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Nasze doświadczenia z manipulacjami Gazpromu pokazały już, że zasadne jest budowanie systemu bezpieczeństwa dostaw gazu z innych kierunków niż wschodni – przypomniała.

Minister Klimatu i Środowiska podkreśliła, że Polska od lat jest świadoma wagi projektów dywersyfikacyjnych, dlatego inwestuje w infrastrukturę. Ważnym elementem są połączenia gazowe z krajami sąsiednimi, także z Czechami.

Prezydencja Czech w Radzie Unii Europejskiej i kwestia „Fit for 55”

Minister Anna Moskwa zapewniła stronę czeską o polskiej gotowości do wsparcia podczas prezydencji Czech w Radzie UE, która wypada w bardzo trudnym momencie pod względem wyzwań w sektorze energetycznym.

– Jak udowodniły ostatnie tygodnie, głos naszego regionu ma szczególną wagę w obecnej sytuacji i powinien być dalej wzmacniany – powiedziała.

Zdaniem minister polityka energetyczno-klimatyczna UE wymaga pilnej korekty, szczególnie derusyfikacji dostaw surowców energetycznych.

Energetyka jądrowa

Minister zwróciła też uwagę, że obecny kryzys energetyczny i rosyjska agresja na Ukrainę mogą być punktem zwrotnym w podejściu do energetyki jądrowej w UE.

– Zapewnienie stabilnych dostaw praktycznie bezemisyjnej energii po cenach akceptowalnych dla odbiorców końcowych stało się niezbędne, a niektóre państwa członkowskie ponownie rozważają odnowienie swoich programów jądrowych – zauważyła.

– Aktywna rola podobnie myślących państw staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. Mam nadzieję, że więcej krajów członkowskich zainteresowanych energetyką jądrową dołączy do naszych kolejnych inicjatyw – dodała.

Podsumowując polsko-czeskie konsultacje szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła, że  rozmowy te będą stanowić doskonałą płaszczyznę pogłębienia polsko-czeskiej współpracy i inicjowania nowych wspólnych przedsięwzięć.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama