OZE

PGE wspólnie z Uczelnią Łazarskiego uruchamia pierwszy w Polsce kierunek zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej

„Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” – to nowy kierunek studiów podyplomowych opracowany wspólnie przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz warszawską Uczelnię Łazarskiego, który zostanie uruchomiony od października 2022 r. Będzie to pierwszy w Polsce kierunek przygotowujący ekspertów do zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej.

– Branża offshore w Polsce potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Najlepszym sposobem na skuteczną budowę rodzimego rynku morskiej energetyki wiatrowej jest wykształcenie przyszłych specjalistów na polskich uczelniach – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.Dlatego w oparciu o kadrę dydaktyczną Uczelni Łazarskiego, jak i ekspertów, ds. zarządzania, regulacji, ryzyka, finansów, jak i  inżynierów oraz menedżerów, pochodzących  zarówno z PGE jak i z rynku, będziemy kształcić ekspertów do zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej – dodaje Wojciech Dąbrowski.

– Umowa Uczelni Łazarskiego z PGE Polską Grupą Energetyczną jest częścią naszej strategii, którą jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z biznesem, w zakresie wspierania rozwoju nowoczesnych technologii. Obecna sytuacja międzynarodowa pokazuje jak niezwykle ważny jest rozwój alternatywnych źródeł energii, w tym w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Nasza Uczelnia posiada duże doświadczenie w zakresie kształcenia kadr na potrzeby tego rodzaju projektów w zakresie zarządzania, finansów oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych. Kształcenie będzie prowadzone przez specjalistów praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie, powszechnie uznawanych za wybitnych profesjonalistów w swoich dziedzinach aktywności. Cieszę się bardzo, że będziemy mogli wspólnie z PGE realizować to przedsięwzięcie – mówi prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektor Uczelni Łazarskiego.

PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W nowej strategii Grupy PGE spółka przedstawiła plan transformacji Grupy, drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 r. dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW. Do 2040 r. moc morskich farm wiatrowych Grupy osiągnie 6,5 GW, co uczyni Grupę PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Już teraz poszukiwani są eksperci w wielu obszarach związanych z sektorem offshore wind, m.in. z zakresu projektowania, budowy, eksploatacji i serwisowania morskich elektrowni wiatrowych. W procesie przygotowania inwestycji niezbędni są także menedżerowie, którzy będą potrafili sprawnie nim zarządzić, a później nadzorować prawidłowe działanie morskich farm wiatrowych. Przygotowanie strategii dla projektów na morzu, tworzenie i obsługa instrumentów finansowych dla powstających inwestycji, zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie kryzysowe – to tylko kilka przykładów możliwości rozwoju kariery w powstającej w Polsce perspektywicznej branży morskiej energetyki wiatrowej. Dlatego też Uczelnia Łazarskiego połączyła siły z PGE Polską Grupą Energetyczną, aby w oparciu o kadrę dydaktyczną renomowanej uczelni w Polsce i ekspertów-praktyków z doświadczeniem w branży offshore przygotować program studiów podyplomowych o nazwie „Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” skierowane do wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

– Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest wsparcie procesu rozwoju kariery w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kompetencje społeczne. Mamy jedną z najbogatszych i najbardziej różnorodnych ofert na rynku usług edukacyjnych w zakresie kształcenia podyplomowego, którą budujemy
i wciąż rozwijamy ze swoimi partnerami instytucjonalnymi. Od kilku lat z powodzeniem realizujemy program MBA Energetyka, w którym stawiamy na rozwój kompetencji managerów odpowiedzialnych za projekty inwestycyjne w obszarze energetyki. Współpraca z PGE Polską Grupą Energetyczną to najwyższe potwierdzenie naszej ekspertyzy w tym obszarze. Połączenie sił z tak ważnym partnerem strategicznym pozwoli również rozwinąć unikalną w skali kraju ofertę na rynku kształcenia podyplomowego
– mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działy

Reklama