OZE

Nowa farma TAURONA. Zakończono ważny etap

TAURON zakończył montaż turbin farmy wiatrowej Majewo zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim. Farma Majewo będzie jedenastą elektrownią wiatrową działającą w Grupie. Pierwsza energia elektryczna z farmy popłynie już w tym roku.

– Od momentu ogłoszenia Zielonego Zwrotu TAURONA zwiększyliśmy nasz portfel OZE o pięć farm wiatrowych i trzy elektrownie fotowoltaiczne. W najbliższych dwóch latach planujemy znaczne  przyspieszenie  inwestycji w OZE – wyjaśnia Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – Już w 2025 r. chcemy dysponować 1600 MW zainstalowanymi w odnawialnych źródłach energii. Istotnymi warunkami realizacji naszych planów będą liberalizacja ustawy 10H oraz zakończenie procesu wydzielenia aktywów węglowych z Grup energetycznych – dodaje prezes Szczeszek.

Farma Majewo składa się z trzech turbin o mocy 2 MW każda, a zakładana produkcja roczna wyniesie 17,3 GWh. Tym samym farma Majewo zaspokoi dostawy energii dla 5 tys. gospodarstw domowych. Od zakończenia inwestycji dzielą jeszcze dwie fazy: rozruch i testy działania wszystkich systemów.

Inwestycję w farmę zlokalizowaną w gminie Milejewo realizuje spółka TAURON Zielona Energia, która odpowiada za przygotowanie inwestycji OZE, akwizycje projektów, a także prowadzi nadzór inwestycyjny nad farmami fotowoltaicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi.

– Spółka TAURON Zielona Energia ma charakter deweloperski, koncentruje się na tym, żeby rozwijać lub przejmować projekty OZE, nadzorować budowę, a po osiągnięciu pozwolenia na użytkowanie przekazać do eksploatacji TAURON Ekoenergia – mówi Wojciech Więcławek, Prezes Zarządu TAURON Zielona Energia.

TAURON posiada dziś dziewięć farm wiatrowych tj.: Farmę Wiatrową Zagórze, FW Wicko, FW Marszewo, FW Lipniki, FW Śniatowo, FW Mogilno, FW Inowrocław, FW Dobrzyń, FW Gołdap, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW.

Słoneczne megawaty

Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze, TAURON równolegle realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych. W grudniu 2020 r. w Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, TAURON uruchomił pierwszą farmę fotowoltaiczną budowaną w ramach programu TAURON PV. Program zakłada uruchomienie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MW. Farmy powstają na terenach poprzemysłowych należących do Grupy TAURON. Kolejna farma w ramach tego programu powstaje w Mysłowicach, a jej moc docelowo sięgnie 100 MW.

W pierwszym kwartale 2021 r. do użytku oddana została elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I o łącznej mocy 6 MW. W styczniu br. zakończono też budowę drugiej instalacji w tej lokalizacji – Choszczno II o mocy 8 megawatów, po jej oddaniu do użytkowania obie farmy fotowoltaiczne osiągną moc 14 MW.

Źródło: TAURON Polska Energia SA 

Działy

Reklama