OZE

Porty serwisowe offshore w Polsce mocno napędzą local content

Przez minimum 30 lat port w Łebie posłuży do serwisowania morskiej farmy wiatrowej.  Swoje bazy serwisowe ulokuje tam spółka Baltic Power (należąca do Orlenu i Northland Power) oraz norweski Equinor wraz z Polenergią – w ten sposób Łeba stanie się prawdziwym centrum offshore, zapewniając stabilną współpracę polskich i zagranicznych inwestorów, setki miejsc pracy oraz wzbogacając know-how polskich firm.

Morska energetyka wiatrowa to jeden z głównych filarów polskiej transformacji energetycznej. Przy odpowiednim wsparciu wiatr z Bałtyku przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzmocnienia polskiej gospodarki poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych. Obecnie kluczowy jest jak największy udział local content w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, czego najlepszym przykładem będzie port serwisowy w Łebie.

O rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce rozmawiali w Łebie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas spotkania z samorządowcami i przedstawicielami branży morskiej energetyki wiatrowej. Podczas spotkania omawiano m.in. przygotowanie portu dla obsługi morskich farm wiatrowych.

  Osiągnięcie jak najwyższego poziomu  local content to obecnie kluczowe wyzwanie. Polska może zrealizować ten ambitny cel tylko z pomocą odpowiedniego wsparcia instytucjonalno-regulacyjnego i odpowiednio rozplanowanych i poprowadzonych wielokierunkowych działań, mających na celu stworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego dla rozwoju offshore, charakteryzującego się atrakcyjnymi szansami dla nowych uczestników rynku. Obecnie musimy opracować w parlamencie zmiany w ustawie dotyczącej offshore, która pozwoli udrożnić realizacje pierwszych projektów farm wiatrowych. Ważne aby projekt zmian wszedł szybko, tak aby takie centra serwisowe, jak w Łebie powstały na czas – mówił Senator Kazimierz Kleina, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Port serwisowy, który powstanie w Łebie jest niezwykle istotny dla sprawnego funkcjonowania morskich inwestycji.

– Port serwisowy w Łebie to kluczowy element dla realizacji inwestycji Baltic Power. Od jego lokalizacji i efektywności  zależy ciągłość  pracy i stabilność produkcji energii. Realizacja portu serwisowego w Łebie stworzy  nowe miejsca pracy i zwiększy wpływy do lokalnych budżetów. Port będzie impulsem ekonomicznym dla całego regionu. Zbudowanie lokalnego łańcucha dostaw jest ważnym elementem realizacji morskiej energetyki wiatrowej. Uwzględniamy to w swojej strategii biznesowej i jesteśmy nastawieni na współpracę ze wszystkimi interesariuszami – mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Prezes Zarządu Baltic Power, Dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych PKN ORLEN.

Na inwestycji w porty serwisowe na polskim wybrzeżu skorzysta cały region. Oprócz infrastruktury, powstaną nowe miejsca pracy, a także będą mogły rozwijać się nowe kierunki nauczania w miejscowych szkołach średnich, uwzględniające zapotrzebowanie na pracowników sektora obsługi energetyki.

– Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest dużą szansą dla rozwoju zarówno Łeby, jak i całej  gminy, bo pozwala na zwiększenie dochodów poprzez wpływy z dzierżaw terenów portowych przyszłym developerom, z podatków, a także ze sprzedaży terenów inwestycyjnych. Niech Łeba stanie się przykładem do naśladowania dla nadmorskich miast, które także mogą aktywnie uczestniczyć w łańcuchu dostaw dla polskiego offshoru – mówi Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Przy odpowiednim wsparciu morskie farmy wiatrowe mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji obecnej gospodarki energetycznej na gospodarkę niskoemisyjną, przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzmocnić polską gospodarkę poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych.

– Morska energetyka wiatrowa to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i filar transformacji energetycznej. To cywilizacyjna szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne. Dzięki uruchomieniu inwestycji wartych ok. 130 mld złotych powstaną też nowe, dobrze płatne miejsca pracy – dodaje Maciej Stryjecki, Dyrektor ds. Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polenergii.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Działy

Reklama