Technologie

Konferencja podsumowująca realizację programu Bloki 200+

20 kwietnia br. podczas konferencji zorganizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiono wyniki programu „Bloki 200+”. Efektem prowadzonych od 2017 r. prac jest szereg technologii, które pozwolą synchronizować pracę bloków energetycznych klasy 200 MW w systemie korzystającym z OZE.

20 kwietnia br. podczas konferencji zorganizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiono wyniki programu „Bloki 200+”. Efektem prowadzonych od 2017 roku prac jest szereg technologii, które pozwolą synchronizować pracę bloków energetycznych klasy 200 MW w systemie korzystającym z OZE.

Program był pierwszym, który NCBR realizowało w nowatorskiej formule zamówień przedkomercyjnych. Jego celem było opracowanie rozwiązań niedostępnych dotąd na rynku, dzięki którym obecnie używane bloki energetyczne klasy 200 MW mogłyby harmonizować podaż energii w sieci wykorzystującej energię także z OZE. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest uzależniona od zmieniających się warunków pogodowych. Opracowane technologie pozwolą na elastyczniejsze sterowanie pracą bloków klasy 200 MW, tym samym zapewniając potrzebną rezerwę mocy w takim systemie. – Dziś, w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę, wyraźnie widzimy, że rozmowa o energetyce jest kluczowa i nie może być prowadzona w oderwaniu od kwestii bezpieczeństwa oraz stabilności całego systemu energetycznego – podkreślił dr Remigiusz Kopoczek, p.o. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wśród celów programu uwzględniono również parametry związane z potrzebą zapewnienia ich niskiej emisyjności. Program był realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój ze środków Funduszy Europejskich.

W trakcie spotkania wręczono pamiątkowe dyplomy wykonawcom projektów. Najlepsze rozwiązania opracowane przez konsorcjum RAFAKO Innovation, konsorcjum Polimexu Mostostal oraz ProNovum są dziś gotowe do wdrożenia. Warto podkreślić, że realizacja projektów wymagała m.in. przygotowania prototypów technologii w skali 1:1. Dyrektor Centrum dr Remigiusz Kopoczek podziękował także całemu zespołowi DRIM NCBR odpowiedzialnemu za realizację programu, w tym szczególnie kierownikom projektu: Krzysztofowi Sadowskiemu oraz Maciejowi Martyniukowi.

Z perspektywy NCBR zastosowanie w realizacji programu innowacyjnej metody prowadzenia projektów badawczych, inspirowanych metodologią amerykańskiej agencji DARPA, dało początek kilkunastu kolejnym projektom uruchomionym przez zespół DRIM NCBR. Z sukcesem realizowane są obecnie technologie dla budownictwa, oczyszczalni ścieków, biogazownictwa, ciepłownictwa, magazynowania energii, transportu, czy retencji wody. NCBR planuje w kolejne perspektywie uruchomić nowe projekty w sprawdzonej już metodzie. Nie byłoby to możliwe bez wcześniejszego wdrożenia metody w projekcie Bloki 200+.

Aby w pełni skorzystać z wypracowanej technologii wykonawcy projektu, zgodnie z zawartą z NCBR umową, zobowiązani są do jej komercyjnego wdrażania. Będzie to wymagało współpracy z wytwórcami energii, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz regulatorem rynku. Współdziałanie tych instytucji może przyczynić się do szybkiej komercjalizacji opracowanych technologii. Jest to bardzo istotne szczególnie w obecnej sytuacji na globalnym rynku paliw.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Działy

Reklama