OZE

PGE rozpoczyna realizację projektu PV o mocy 153 MW

PGE Energia Odnawialna uruchomia postępowanie przetargowe na budowę elektrowni PV Jeziórko, jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Jej docelowa moc zainstalowana wyniesie 153 MW.

Inwestycja powstanie w gminie Grębów w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu, głównie na terenach poekslatacyjnych należących do spółki Siarkopol Tarnobrzeg. Budowa będzie realizowana w kilku etapach. W pierwszej kolejności, do końca 2023 r. uruchomiona zostanie instalacja o mocy 100 MW i produkcji na poziomie ok 100 tys. MWh rocznie. Pozwoli ona zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 40 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Opola. Rok później PV Jeziórko osiągnie docelową moc.

Dostrzegamy duży potencjał inwestycyjny na terenie gminy Grębów, dlatego zamierzamy rozwijać kolejne w tym rejonie projekty fotowoltaiczne. Obok pierwszej instalacji o mocy 100 MW zbudujemy infrastrukturę towarzysząca, która w przyszłości będzie mogła obsługiwać farmę PV o mocy 153 MW – mówi Marcin Karlikowski, Prezes PGE Energia Odnawialna.

Farma PV Jeziórko jest częścią tegorocznego pakietu inwestycyjnego PGE Energia Odnawialna składającego się z przygotowanych lub rozpisanych w postepowaniu przetargowym projektów fotowoltaicznych oraz realizowanych i zakończonych instalacji o łącznej mocy ponad 200 MW.

Według nowej strategii, Grupa Kapitałowa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ponad 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ok 2000 MW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

Źródło: PGE Energia Odnawialna S.A.

Działy

Reklama