OZE

Minister Anna Moskwa na spotkaniu z Ambasadorem Królestwa Danii w Polsce

Bezpieczeństwo energetyczne oraz współpraca w zakresie rozwoju OZE i ciepłownictwa to główne tematy rozmów Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy z Ambasadorem Królestwa Danii w Polsce Ole Toftem. Spotkanie odbyło się 11 kwietnia 2022 r.

Jak podkreśliła minister Anna Moskwa, Dania jest kluczowym partnerem Polski we współpracy energetycznej, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i regionalnym.

– Z satysfakcją odnotowujemy bardzo dobry stan dwustronnych stosunków energetycznych między Danią, a Polską. Doceniamy zaangażowanie Danii w budowanie gospodarki niskoemisyjnej naszego kraju – powiedziała.

Minister wskazała także wiele aspektów dwustronnych relacji w energetyce – energetyka wiatrowa na morzu, czyste technologie oraz zapewnienie dostaw gazu ziemnego przez Baltic Pipe.

– Dania jest stabilnym i wiarygodnym partnerem w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale również szerszego regionu środkowoeuropejskiego. Oprócz bezpieczeństwa dostaw gazu, współpraca z Danią wnosi istotny wkład w polską transformację klimatyczną i modernizację naszego systemu energetycznego – zaznaczyła.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zwróciła też uwagę na potencjał do dalszej współpracy bilateralnej z Danią, w tym w kwestiach dotyczących ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii czy wykorzystania wodoru i biometanu.

– Transformacja ciepłownictwa jest priorytetem polskiej administracji publicznej. Ten ważny sektor energetyczny ucierpiał z powodu podwyżek cen paliw, a także rosnących kosztów systemu EU-ETS – podsumowała.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama