OZE

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki, któremu przewodniczył Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE. Spotkanie jest realizacją postanowień Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, podpisanego 16 grudnia 2021 r.

Jak podkreślił wiceminister Zyska, porozumienie stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki.

– Współpraca rządu z przedstawicielami sektora OZE, instytucji naukowych, inwestorami oraz przedsiębiorcami, którzy działają w branży PV to dla nas kluczowy element nie tylko w realizacji postanowień Porozumień sektorowych. Przygotowując nowe propozycje legislacyjne chcemy  wsłuchiwać się w głos rynku, aby wspólnie wypracować rozwiązania, które umożliwią rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu – powiedział Wiceminister.

– To bezprecedensowa forma współpracy , która bu daje nam szerokie możliwości – dodał.

Głównym celem Porozumienia jest współpraca na rzecz rozwoju sektora PV w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, rozumianego jako udział przedsiębiorców z siedzibą w Polsce lub przedsiębiorców zagranicznych posiadających w Polsce oddział lub przedstawicielstwo i prowadzących działalność produkcyjną lub usługową na terenie naszego kraju, tworzących łańcuch dostaw na potrzeby branży fotowoltaicznej.

Rada ma za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia, a w szczególności:

  • monitorowanie realizacji celów strategicznych;
  • powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych;
  • monitorowanie poziomu „local content” osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla sektora.

Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa, powołała w skład Rady Koordynacyjnej 32 Członków, którzy reprezentują Strony Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, został wyznaczony jako Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. rozwoju sektora fotowoltaiki.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej przyjęto Regulamin Rady Koordynacyjnej oraz powołano Grupy Robocze w obszarach:

  • Grupa 1 – ds. rozwoju krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych,
  • Grupa 2 – ds. rozwoju nowych segmentów fotowoltaiki i integracji z siecią,
  • Grupa 3 – ds. identyfikowania barier ograniczających rozwój PV oraz propozycji ich zniesienia,
  • Grupa 4 –  ds. rozwiązań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie fotowoltaiki.

Jak zostać stroną „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”?

Stroną Porozumienia sektorowego może zostać każdy podmiot, który reprezentuje jedną z grup interesariuszy wymienionych w Porozumieniu oraz złoży oświadczenie o  woli przystąpienia do wypełnienia postanowień Porozumienia do Ministra Klimatu i Środowiska (wzór w załączeniu).

Oświadczenia należy przekazywać w formie elektronicznej na adres: info@klimat.gov.pl, w tytule wpisując „Oświadczenie-porozumienie PV”.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama