Ochrona środowiska

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński na spotkaniu z Minister ds. Europejskich i Międzynarodowych Bawarii

Aktualne wyzwania polityki klimatyczno-energetycznej, w tym pakiet Fit for 55 to główne tematy rozmów Wiceministra Klimatu i Środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego z Minister ds. Europejskich i Międzynarodowych Bawarii Melanią Huml. Spotkanie odbyło się 23 marca 2022 r. w Warszawie.

Jak podkreślił podczas spotkania Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński, Republika Federalna Niemiec jest kluczowym partnerem Polski, szczególnie w kwestiach energetycznych i środowiskowych.

– Polska i Niemcy, choć mają inny potencjał gospodarczy, stoją przed podobnymi wyzwaniami związanymi z ekonomicznymi i społecznymi aspektami transformacji energetycznej – powiedział Wiceminister.

Dodał również, że Polska stoi przed ogromną transformacją, która w ciągu najbliższych 20 lat zaowocuje prawie nowym systemem elektroenergetycznym, transformacją ciepłownictwa i transportu.

– Transformacja klimatyczno-energetyczna to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską w najbliższych latach. Transformacja to nie tylko energia, ale także inne sektory gospodarki. Naszym celem jest przeprowadzenie transformacji energetycznej, która nie tylko zadba o klimat, ale także da impuls gospodarce, pobudzi krajowy przemysł i uruchomi innowacyjność, a jednocześnie będzie akceptowalna społecznie. Musimy zapewnić sprawiedliwe warunki dla przekształceń w regionach najbardziej narażonych na obciążenia transformacyjne – mówił.

Podczas spotkania wiceminister klimatu i środowiska wskazał, że rosyjska inwazja na Ukrainę zachwiała podstawami polityki energetycznej i klimatycznej UE. To determinuje konieczność przedefiniowania naszego podejścia do transformacji sektora energetyki gdzie naszym priorytetem powinno być jak najszybsze uniezależnienie sektora od dostaw z Rosji.

– Polska od dawna podnosiła kwestie związane z zagrożeniami związanymi z ryzykiem uzależnienia się od jednego dostawcy surowców energetycznych i podejmowała odpowiednie działania zapobiegawcze. Polegały one na rozwijaniu projektów służących dywersyfikacji dostaw nośników energii tj. terminal LNG, Baltic Pipe. Pozwalać to będzie z czasem na całkowitą rezygnację z dostaw gazu ziemnego z Rosji – dodał.

W trakcie rozmów poruszono także kwestię mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) (tzw. CBAM), który jest jednym z kluczowych elementów pakietu Fit for 55.

– Polska od początku widziała i nadal postrzega CBAM jako bardzo ważny instrument podnoszenia ambicji redukcyjnych poza UE i widzimy potrzebę wprowadzenia tego mechanizmu przy jednoczesnym zachowaniu darmowych uprawnień dla przemysłu europejskiego – stwierdził Wiceminister.

Podkreślił jednak, że CBAM może z jednej strony wyrównywać szanse dla przemysłu europejskiego, ale z drugiej wpływać na jego konkurencyjność. Dlatego ważne jest odpowiednie zaprojektowanie przepisów tak, aby mechanizm wspierał ambicje redukcyjne bez nadmiernego osłabiania konkurencyjności gospodarki europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama