Ochrona środowiska

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński na konferencji „Zeroemisyjna Polska – wyzwania przyszłości”

Dążenie do neutralności klimatycznej to główny temat rozmów podczas konferencji „Zeroemisyjna Polska – wyzwania przyszłości”. W wydarzeniu, które odbyło się 30 marca 2022 r., udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Jak podkreślił wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, konferencja naukowa Państwowej Rady Ochrony Środowiska wspiera tworzenie dialogu nt. najważniejszych wyzwań i szans rozwoju Polski do neutralności klimatycznej.

– Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga ambitnych i spójnych działań we wszystkich sektorach gospodarki – m. in. w elektroenergetyce, ciepłownictwie, przemyśle, transporcie czy budownictwie. Działania te prowadzone są już teraz, ale realizacja celów transformacyjnych wymagać będzie konsekwencji i znacznych wysiłków w perspektywie długoterminowej – powiedział.

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński zwrócił uwagę, że w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej konieczne odejście jest uniezależnienie się od importu rosyjskich węglowodorów.

– Rosyjska inwazja na Ukrainę zachwiała podstawami polityki energetycznej Unii Europejskiej. To determinuje konieczność ponownego przeanalizowania naszego podejścia do transformacji klimatycznej. Dlatego dziś minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła gotowość odejścia od rosyjskiego gazu – mówił.

Wiceminister wskazał także, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rewizją Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

– Chcemy wykorzystać możliwości płynące ze zróżnicowanych źródeł niskoemisyjnych. Aktualnie kluczowym celem, a jednocześnie niebagatelnym wyzwaniem, jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu poprzez rozbudowę zdolności importowych i połączeń międzysystemowych z krajami sąsiednimi, zmniejszając tym samym zależność od dostaw gazu ziemnego z kierunków wschodnich – podsumował.

O Państwowej Radzie Ochrony Środowiska

Państwowa Rada Ochrony Środowiska jest organem doradczym i opiniotwórczym ministra właściwego do spraw klimatu. Do zakresu jej działania należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw klimatu opinii w sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama