Ochrona środowiska

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska

Pakiet „Fit for 55” oraz rozporządzenia dot. baterii i wylesiania były jednymi z głównych punktów posiedzenia Rady UE ds. Środowiska, które odbyło się 17 marca 2022 r. w Brukseli. W spotkaniu uczestniczył Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Podczas spotkania Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska omówione zostały m.in. rozporządzenie dot. baterii i zużytych baterii, a także wniosek dot. rozporządzenia ws. wprowadzania na rynek unijny oraz eksportu poza UE określonych dóbr i produktów mających wpływ na wylesianie i degradację lasów. Podjęto również dyskusję nt. zazieleniania semestru europejskiego, w tym m.in. kwestii zapewnienia, aby unijna polityka makroekonomiczna była zrównoważona nie tylko pod względem gospodarczym i społecznym, ale także środowiskowym.

Jednym z ważniejszych tematów posiedzenia był też pakiet „Fit for 55”. W opinii Polski dalsze kroki podejmowane ws. przyszłej polityki klimatycznej wymagają przede wszystkim intensywnych i stanowczych działań strategicznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego UE.

– Sytuacja, w jakiej się znajdujemy, uległa obecnie znacznej zmianie. Stoimy w obliczu nowych okoliczności i poważnych wyzwań. Rosyjska inwazja na Ukrainę zachwiała podstawami unijnej polityki energetycznej i klimatycznej. Dziś przede wszystkim musimy zagwarantować Wspólnocie bezpieczeństwo – zarówno energetyczne, jak i geopolityczne – powiedział Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

Przedstawiciel Polski zaznaczył, że w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę, Komisja Europejska powinna podjąć zdecydowane działania zmierzające do zaproponowania konkretnych rozwiązań w zakresie zminimalizowania dodatkowych obciążeń dla krajowych gospodarek, wynikających z kosztów wdrożenia unijnej polityki klimatycznej. Zdaniem Polski Unia Europejska powinna być gotowa do wsparcia ukraińskiego systemu energetycznego, co będzie wymagać skoordynowanego podejścia państw członkowskich.

– Okoliczności wymagają, aby Unia Europejska w pierwszej kolejności w znacznym stopniu przewartościowała priorytety polityczne. Musimy znać skalę koniecznego zredefiniowania naszej polityki klimatyczno-energetycznej, zanim podejmiemy dalsze negocjacje nad pakietem „Fit for 55” – mówił Wiceminister.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama