OZE

Makroregion Karpacki na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

Trwa III edycja Tygodnia Makroregionalnego, organizowanego przez Komisję Europejską. To dobra okazja do promocji działań na rzecz przyjęcia przez UE strategii dla makroregionu Karpat. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda uczestniczył w sesji „Wyzwania i szanse dla Makroregionu Karpackiego w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu”.

– Karpaty są ważnym geopolitycznie obszarem, gdzie krzyżują się strategiczne interesy polityczne i gospodarcze Europy Zachodniej i Wschodniej. Obszar ten, będący wschodnią granicą całej UE, jest ważnym polem dla unijnych polityk oraz promowania wspólnego systemu wartości – powiedział Minister Grzegorz Puda.

Szef resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczył, że tereny karpackie zmagają się z wieloma trudnościami, które przekładają się na sytuację społeczno-ekonomiczną. Są nadal najbiedniejszymi obszarami w całej UE i wymagają sprofilowanego wsparcia. Ma to zmienić unijna Strategia Karpacka, której utworzenie pozwoliłoby koordynować i dofinansować rozwój Karpat we wszystkich państwach regionu.

– W obecnej sytuacji politycznej strategia włączająca karpackie regiony Ukrainy, byłaby nie tylko ważnym impulsem rozwojowym dla tych obszarów, ale także kolejnym formatem integrującym i wzmacniającym wschodnią, zewnętrzną granicę UE i samą Ukrainę – dodał Minister.

Makroregionalnej Strategii dla Karpat zakłada przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej poprzez rozwój energii słonecznej i wodnej lub energii z biomasy i geotermii. Wiąże się to również z rozwojem transgranicznych systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

– Pozwólmy Karpatom zaistnieć w świadomości europejskiej – wspólną pracą na rzecz Strategii Karpackiej możemy ochronić obszar, jego wartość przyrodniczą, wzmocnić je gospodarczo i polepszyć życie ich mieszkańców – zaapelował Minister Grzegorz Puda.

Debatę zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Działy

Reklama