OZE

PGE i Ørsted starają się o ustalenie indywidualnego poziomu wsparcia dla MFW Baltica. Dokumentacja w tej sprawie trafiła już do Komisji Europejskiej

PGE i Ørsted notyfikowały indywidualną cenę w kontrakcie różnicowym dla obu realizowanych wspólnie etapów projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – Baltica 2 i Baltica 3. Po weryfikacji dokumentacji przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów została ona przekazana do Komisji Europejskiej.

Ustalenie z Komisją Europejską ostatecznych cen energii w kontrakcie różnicowym jest jednym z kluczowych elementów, który pozwoli nam na podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Kontrakt różnicowy zabezpieczy duży wolumen energii po stałej cenie, co jest korzyścią nie tylko dla inwestorów, ale przede wszystkim dla odbiorców energiimówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
– Procedowanie dokumentacji dotyczącej indywidualnej notyfikacji w instytucjach krajowych przebiegło zgodnie z założonym harmonogramem. Kolejnym krokiem są ewentualne pytania i finalna decyzja Komisji Europejskiej. Spodziewamy się jej w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Liczymy na konstruktywny dialog z Komisją w całym tym procesie, jesteśmy na niego otwarci i dobrze przygotowani
dodaje Wojciech Dąbrowski.

– Mamy nadzieję na zakończenie rozmowy z Komisją Europejską jesienią tego roku, czyli mniej więcej w rok po złożeniu wniosku do URE. Decyzja KE nie kończy jednak procesu ustalania ostatecznej ceny kontraktu różnicowego. Potem nastąpi jeszcze weryfikacja ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, który zdecyduje o ostatecznym poziomie wsparcia dla każdego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Nasza współpraca z URE przy wstępnej weryfikacji przebiegała wzorcowo. Dlatego mamy nadzieję na szybkie procedowanie sprawy także w końcowym etapie tak, by móc podjąć finalną decyzję inwestycyjną i przejść do kolejnego etapu realizacji największej inwestycji w polskiej części Morza Bałtyckiego. Czysta i przystępna cenowo energia jest niezbędna dla rozwoju polskiej gospodarki, a ta z naszego wspólnego projektu mogłaby zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych – dodaje Søren Westergaard Jensen, Dyrektor Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica z ramienia Ørsted oraz p.o. Dyrektora Zarządzającego Obszaru Offshore w Ørsted Polska

W kwietniu 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał realizowanym wspólnie przez PGE i Ørsted obu etapom Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – Baltica 2 i Baltica 3 – wsparcie w kontrakcie różnicowym (CfD), wskazując w decyzjach maksymalną cenę wsparcia 319,6 PLN/MWh. Oba etapy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – Baltica 2 i Baltica 3 – są realizowane w tzw. pierwszej fazie systemu wsparcia – zakładającej przyznanie wsparcia w drodze indywidualnej decyzji Prezesa URE.
W związku z wymaganiami unijnych wytycznych dotyczących pomocy publicznej dla energetyki i ochrony środowiska oraz krajowych zasad przyznawania wsparcia w pierwszej przedaukcyjnej fazie systemu ustanowionego ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych, konieczna jest indywidualna notyfikacja wsparcia dla projektu do Komisji Europejskiej.

PGE i Ørsted jeszcze w październiku 2021 r. przekazały dokumentację dotyczącą indywidualnej notyfikacji do URE, skąd następnie trafiła ona do UOKiK. Na początku lutego 2022 r. dokumentacja została przekazana do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, jest planowane na 2026 r. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma być oddany do 2027 r. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). W 2022 r. partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej.

Źródło: PGE Baltica Sp. z o.o.

Działy

Reklama