OZE

Enea Operator zbada w pilotażowym projekcie wpływ OZE na pracę sieci energetycznej

Enea Operator sprawdzi oddziaływanie rosnącej liczby rozproszonych źródeł energii na rozpływy oraz parametry jakościowe w sieci dystrybucyjnej. Spółka uruchamia projekt pilotażowy, który będzie polegał na monitoringu sieci niskiego napięcia oraz szczegółowej analizie jej obciążenia. W projekcie Enei Operator zastosowane zostaną m. in. bezinwazyjne, samozasilające sensory prądowe oraz analizatory napięciowe. Pilotaż rozpocznie się pod koniec pierwszego kwartału i potrwa rok.

Funkcjonowanie w sieciach dystrybucyjnych coraz liczniejszych źródeł OZE, których działanie uzależnione jest od dynamicznie zmieniających się zjawiskach pogodowych, nie pozostaje bez wpływu na pracę sieci. Wraz z przyłączaniem kolejnych źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych, wzrasta znaczenie szczegółowego monitorowania rozpływów oraz parametrów jakości energii elektrycznej w głębi sieci. Z tych powodów Enea Operator realizuje projekt „Nowy wgląd w sieć niskiego napięcia dla operatorów dystrybucyjnych przy wykorzystaniu Platformy Monitorowania Centrica Business Solutions”, w którym partnerem spółki jest firma Innpact.

Projekt posłuży weryfikacji i kontroli parametrów ważnych z punktu widzenia optymalizacji pracy sieci i jakości dostarczanej energii. Pozwoli to m. in. na sprawdzenie wahania napięć na końcach linii, a także bilansowana 3-fazowego na ciągach liniowych odchodzących od transformatorów. Projekt zakłada również monitorowanie wybranych mikro generacji w celu zweryfikowania pracy inwerterów w sytuacjach nadprodukcji energii z OZE.

– Przeprowadzenie badań w tym zakresie będzie możliwe dzięki urządzeniom do monitorowania sieci niskiego napięcia za pomocą bezprzewodowych sensorów prądowych oraz analizatora napięciowego. Urządzenia charakteryzują się niewielkimi rozmiarami oraz prostotą montażu. Komunikując się ze sobą, będą wysyłać dane pomiarowe do chmury, z której pracownicy Enei Operator będą mieli na bieżąco wgląd w parametry pracy sieci – tłumaczy Grzegorz Marciniak, Dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator.

Uruchomiony pilotaż przewiduje umieszczenie urządzeń na dwóch wybranych stacjach transformujących średnie napięcie na niskie, posiadających ciągi liniowe, do których przyłączone są mikroinstalacje fotowoltaiczne. Efektem pracy tych urządzeń będzie zebranie danych w pełnym roku kalendarzowym. Wytypowane stacje charakteryzują się bardzo specyficznymi warunkami pracy, takimi jak duża energia przepływająca ze strony niskiego napięcia na średnie oraz niestabilność napięcia w punkcie bilansowym.

Pilotaż, który rozpocznie się wiosną, ma także wskazać i pomóc w oszacowaniu możliwych oszczędności, które związane są z zastosowaniem technologii Panoramic Power Centrica na wybranych stacjach transformatorowych i ocenie przydatności tego rozwiązania w skali całej Enei Operator.

Enea Operator, biorąc pod uwagę wyzwania stawiane przed sektorem energetycznym i trendy wpływające na funkcjonowanie sieci dystrybucyjnych, prowadzi szeroką działalność innowacyjną. Dzięki temu, spółka staje się ważnym podmiotem wpływającym na funkcjonowanie całego sektora.

– Istotnym czynnikiem skutecznej realizacji projektów innowacyjnych jest dokonywanie rzetelnych ocen w zakresie dojrzałości technologii, perspektyw ich rozwoju, korzyści i kosztów oraz czynników ryzyka. Taką ocenę, czyli wskazującą racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i czasem,  umożliwiają prowadzone projekty pilotażowe – podkreśla Przemysław Starzyński, Kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych Enei Operator, które w ostatnim czasie podjęło się realizacji trzech pilotażowych projektów. Związane są one z dynamicznym wzrostem rozproszonych źródeł energii.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama