Elektroenergetyka

Razem dla Ukrainy: Regulatorzy z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski zrzeszeni w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Energetyki apelują o zawieszenie Rosji w pracach organizacji

W reakcji na trwającą agresję Rosji na Ukrainę, 2 marca br. szefowie organów regulacyjnych państw bałtyckich i Polski, zrzeszeni w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Energetyki (ERRA) poinformowali we wspólnym oświadczeniu, że pomimo apolitycznego charakteru Stowarzyszenia, widzą konieczność potępienia działań Rosji przeciwko niezależnemu, pokojowemu i demokratycznemu państwu jakim jest Ukraina oraz wzywają do nałożenia możliwie najsurowszych sankcji na Rosję.

Szefowie organów regulacyjnych zaoferowali jednocześnie pełne wsparcie przy udzielaniu przez ERRA niezbędnej pomocy Krajowej Komisji Regulacyjnej ds. Energii i Mediów Ukrainy (NERC).

W swoim wystąpieniu czterej regulatorzy zaznaczyli, że ERRA, mimo że jest stowarzyszeniem niezależnym od polityki swoich krajów, to wobec pogwałcenia przez Rosję prawa międzynarodowego oraz bezprecedensowego zagrożenia nie tylko dla Ukrainy i sąsiednich regionów, ale dla całego świata, powinno podjąć działania. Dlatego w liście skierowanym do władz ERRA wezwali organy zarządzające Stowarzyszeniem Regulatorów do zawieszenia członkostwa Rosji i jej indywidualnych ekspertów w jakiejkolwiek formie we wszystkich nadchodzących działaniach i wydarzeniach organizowanych przez ERRA.

***

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (Energy Regulators Regional Association, ERRA) jest stowarzyszeniem „not-for-profit” o charakterze regionalnym, zrzeszającym regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz USA. Wspólnym celem wszystkich krajów członkowskich ERRA jest doskonalenie narzędzi regulacyjnych, równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, wzmacnianie pozycji organów regulacyjnych i ich niezależności wobec innych instytucji administracji rządowej.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama