Elektroenergetyka

PSE ogłaszają terminy aukcji głównej na rok dostaw 2027 oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2024

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia:
  • aukcji głównej na rok dostaw 2027 – 15 grudnia 2022 r.
  • aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2024 – 16 marca 2023 r.

Realizując zapisy pkt. 9.1.4 Regulaminu rynku mocy, operator opublikuje szczegółowy harmonogram aukcji mocy nie później niż 14 dni przed jej rozpoczęciem.

Ramowy harmonogram procesów rynku mocy dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-informacje-ogolne.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama