Elektroenergetyka

Minister Moskwa o przyszłości polityki energetycznej na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady UE ds. energii

Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście wojny w Ukrainie, polityka klimatyczno-energetyczna, w tym ceny energii i kwestie gazu, to główne tematy rozmów na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady UE ds. energii. W wydarzeniu, które odbyło się 28 lutego 2022 r. w Brukseli, udział wzięła Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Podczas posiedzenia szefowa resortu klimatu i środowiska zwróciła uwagę, że nie możemy dłużej pozostawać bierni na sytuację, która trwa na Ukrainie.

– Musimy być gotowi na konieczność wsparcia ukraińskiego systemu energetycznego – stąd potrzeba funkcjonowania w Polsce jak największej ilości jednostek, tak żeby móc wspomagać europejski system energetyczny. W obecnej sytuacji powinny to być również jednostki węglowe, jednak nie powinniśmy być obciążani nadmiernymi kosztami za chęć solidarności i wsparcia naszych sąsiadów – wyjaśniła.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zaznaczyła także, że aktualna sytuacja rynkowa oraz geopolityczna w bardzo wyraźny sposób obnaża wady systemu EU ETS.

– Sytuacja związana z inwazją na Ukrainie może doprowadzić do jeszcze większego zaostrzenia kryzysu związanego z cenami energii. W tej sytuacji musimy w naszych działaniach pójść dalej niż propozycje zawarte w toolbox przedstawionym przez Komisję Europejską – mówiła.

– Postulujemy o zawieszenie systemu ETS do czasu normalizacji cen energii i wyjścia z kryzysu – dodała Minister Moskwa.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady UE ds. energii poruszono także kwestię Nord Stream 2 i Gazpromu. Polska postuluje o jak najszybsze przeprowadzenie postępowania przeciwko Gazpromowi, w celu ukarania spółki za nierynkowe działania.

– Wielokrotnie w Brukseli postulowaliśmy o niezwłoczne przeprowadzenie postępowania przeciwko Gazpromowi, w celu ukarania spółki za nierynkowe działania. Dzisiaj wszyscy chyba rozumiemy, że muszą być one podjęte w trybie pilnym, bez oczekiwania na kolejny raport – powiedziała Minister Anna Moskwa.

– Postulujemy by w trybie natychmiastowym wprowadzić sankcję na Rosję, w tym ostatecznie zakończyć projekt Nord Stream 2 i Nord Stream 1 oraz odejść od kupowania węglowodorów z Rosji – ropy, gazu i węgla – dodała.

Jak podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska, konieczne jest przygotowanie długoterminowej strategii przekierowania źródeł gazu wykorzystywanych w UE na źródła nierosyjskie.

– Należy natychmiast przywrócić finansowanie projektów LNG oraz infrastruktury gazowej odpowiedzialnej za dystrybucję gaz z terminali oraz infrastruktury służącej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu na inne niż rosyjskie – wskazała Minister Moskwa.

– Musimy przemyśleć także ponownie podejście do taksonomii, aby nie odcinała ona od finansowania niezbędnych inwestycji gazowych, które służą dywersyfikacji źródeł dostaw oraz takich, które pozwalają długoterminowo na odejście od wykorzystywania surowców importowanych – dodała.

Minister Anna Moskwa zadeklarowała, że Polska będzie wspierać wszelkie działania i propozycje mogące pomóc naszym sąsiadom w tej trudnej sytuacji.

– Polska zdecydowanie popiera zaopatrzenie Ukrainy w paliwa. Jesteśmy także gotowi, aby zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy w czasie trwającej wojny – podsumowała.

Szefowa Resortu Klimatu i Środowiska poruszyła także kwestie dotyczącą sytuacji energetyki jądrowej na Ukrainie.

– Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi także na zagadnienie agresji na elektrownie atomowe na Ukrainie. Proponujemy skoordynowane i zdecydowane działania, w tym stworzenie grupy monitorującej sytuację wokół  elektrowni jądrowych – zaznaczyła Minister Anna Moskwa.

Podczas Rady zostało przyjęte również wspólne oświadczenie Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii i Słowacji. Państwa naszego regionu zgodziły się, że UE musi pilnie wesprzeć Ukrainę w dostawie źródeł energii i materiałów do odtworzenia infrastruktury energetycznej, gazowej i naftowej, a także systemów niezbędnych do wspierania bezpiecznego funkcjonowania sektora jądrowego na Ukrainie.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama