Ciepłownictwo

Wizyta studyjna przedstawicieli Komisji Europejskiej ws. sytuacji polskiego ciepłownictwa systemowego wobec wyzwań pakietu „Fit for 55”

Wpływ pakietu „Fit for 55” na ciepłownictwo systemowe oraz prezentacja licznych wyzwań, przed jakimi stoi nasz kraj w tym sektorze, w kontekście propozycji legislacyjnych dot. ciepłownictwa systemowego, to tematy rozmów z delegacją Komisji Europejskiej z kluczowych Dyrekcji. Spotkania odbędą się 24 i 25 lutego 2022 r.

W trakcie wizyty przedstawiciele KE zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania dużego systemu ciepłowniczego. Odwiedzą największe w Polsce przedsiębiorstwo dystrybucyjne ciepła – Veolia Energia Warszawa SA, oraz największego wytwórcę ciepła i energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zasilającego warszawski system ciepłowniczy – elektrociepłownię Siekierki, należącą do PGNiG Termika SA.

Polska jest zdeterminowana do przeprowadzenia transformacji sektora ciepłowniczego, mając na uwadze kwestie ograniczenia emisji i ochrony klimatu, a także zapewnienie dobrej jakości powietrza. Proces ten musi być jednak zrównoważony i brać pod uwagę jej aspekty ekonomiczne i społeczne, takie jak ograniczanie zjawiska ubóstwa energetycznego. Technologie użyte do transformacji muszą być dostępne i efektywne, a także powinny odpowiadać istniejącej infrastrukturze.

– Mamy świadomość, że udział paliw kopalnych musi się zmniejszać na rzecz odnawialnych źródeł energii. Jest to szczególnie ważne zarówno ze względów klimatycznych, jak i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz stabilności cen ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Polski – podkreśla Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński, który spotka się z delegacją z Brukseli.

Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej ma pozwolić na weryfikację założeń przyjętych do określenia celów unijnej polityki na rzecz klimatu, tak aby ich wdrożenie faktycznie przyczyniało się do zapobiegania niekorzystnym zmianom w środowisku i prowadziło do ograniczenia emisji w ujęciu globalnym.

– Należy zapobiec sytuacji, gdzie zbyt ambitne cele spowodują nadmierny i nieakceptowalny społecznie wzrost kosztów zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, jakim jest ogrzewanie. W konsekwencji może doprowadzić to do niekorzystnego zablokowania przemian z ewidentną szkodą dla środowiska – dodaje Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama