Elektroenergetyka

Polsko-niemieckie rozmowy dot. bezpieczeństwa energetycznego i współpracy środowiskowej

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wyzwania transformacji klimatycznej oraz współpraca środowiskowa to główne tematy pierwszego spotkania Minister Anny Moskwy ze Steffi Lemke, Federalną Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów Niemiec. Rozmowy odbyły się 22 lutego 2022 r. w Warszawie.

Bezpieczeństwo energetyczne i wyzwania transformacji klimatyczno-energetycznej

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zwróciła uwagę na szczególną sytuację geopolityczną, w jakiej obecnie znajduje się Europa.

– Jedyną odpowiedzią na zagrożenia mogą być jedność, solidarność i współpraca. To są wartości, które Polska i Niemcy wspólnie zadeklarowały podczas dzisiejszego spotkania – podkreśliła.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła, że zarówno Polska, jak i Niemcy, choć mają inny potencjał gospodarczy, stoją przed podobnymi wyzwaniami związanymi z ekonomicznymi i społecznymi aspektami transformacji energetycznej (tj. m.in. restrukturyzacja regionów dotychczas opartych na przemyśle węglowym).

– W Polsce stoimy obecnie przed ogromną transformacją, która w ciągu najbliższych 20 lat zaowocuje prawie nowym systemem elektroenergetycznym, transformacją ciepłownictwa i transportu. Celem tej transformacji jest nie tylko zwiększenie szacunku dla środowiska i klimatu, ale też nadanie impuls gospodarce, pobudzenie krajowy przemysłu i innowacyjności, przy jednoczesnej akceptacji społecznej – wyjaśniła.

– Musimy zapewnić sprawiedliwe warunki dla przekształceń w regionach najbardziej narażonych na obciążenia transformacyjne – dodała.

Minister Moskwa zaznaczyła, że z jednej strony transformacja energetyczna jest wyzwaniem, ale z drugiej stwarza możliwości rozwoju. Wskazała również na coraz dynamiczniej postępujący rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, przede wszystkim małych i średnich instalacji fotowoltaicznych, farm wiatrowych na lądzie, a w niedalekiej przyszłości także farm wiatrowych na morzu.

– Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to jeden z punków stycznych dla obu krajów oraz jeden z filarów polskiej transformacji energetycznej. Zgodnie z naszymi planami w 2040 r. moc zainstalowana w offshore ma sięgnąć 11 GW – poinformowała.

Z kolei Steffi Lemke, Federalna Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów Niemiec zaznaczyła, że kwestie bezpieczeństwa energetycznego to nie tylko wytwarzanie, ale też przesył i magazynowanie.

– W tym obszarze widzimy wspólne cele i szansę na realną współpracę Niemiec i Polski tak na poziomie krajowym, jak i regionalnym – powiedziała.

Polsko-niemiecka współpraca środowiskowa

Podczas rozmowy z Federalną Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów Niemiec minister Anna Moskwa podkreśliła, że Niemcy są ważnym partnerem Polski.

– Bardzo doceniamy naszą regionalną współpracę w kwestiach energetycznych i środowiskowych. W tym zakresie nie chodzi tylko o aktywność na poziomie centralnym z Warszawy czy Berlina, ale też w rejonach przygranicznych. Warto zwrócić uwagę na wiele przykładów współpracy polskich województw z niemieckimi landami w obszarze energetyki i klimatu – zauważyła.

Zdaniem minister Moskwy współpraca obu krajów w sferze klimatyczno-środowiskowej wpisuje się również w dyskusje toczące się obecnie na forum Unii Europejskiej.

– Choć nasze stanowiska w tej debacie czasami się różnią, czego przykładem jest odmienne podejście do przyszłości energetyki jądrowej, widzimy duży potencjał współpracy w osiąganiu wspólnych celów – zaznaczyła.

– Sektor leśny stanowi istotną część gospodarki w obu naszych krajach. Nie mniej ważnym tematem jest postępowanie z troską o gatunki zagrożone. Na pewno możemy wspólnie prowadzić projekty związane z ochroną wilka – powiedziała.

Jak dodała minister Anna Moskwa, skutecznym forum współpracy między oboma krajami jest Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska, której kolejne posiedzenie zaplanowano na lipiec br.

– Liczę na kontynuację współpracy w tym formacie i omówienie w ramach niej takich tematów jak: kwestie dotyczące transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, bioróżnorodności oraz ochrona wód Bałtyku – wymieniła.

– Bardzo ważne jest też zintensyfikowanie wspólnego dialogu w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych na Odrze granicznej. Należy jednocześnie widzieć aspekty ochrony przyrody i bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców regionu – zauważyła.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama