Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja rozpoczyna największą inwestycję na Zamojszczyźnie

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła modernizację stacji energetycznej w Oddziale Zamość. Inwestycja umożliwi międzynarodową wymianę energii. Cały proces modernizacyjny odbędzie się bez konieczności przerw w dostawach prądu. Planowany koszt inwestycji wyniesie ponad 48 mln zł.

PGE Dystrybucja podpisała umowę na realizację zadania „Modernizacja stacji 220/110/15 kV Zamość”. To stacja współdzielona, przyłączona bezpośrednio do infrastruktury przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Do rozdzielni PSE 220 kV wprowadzona jest linia 220 kV „Dobrotwór”, przez którą odbywa się tranzyt energii w ramach wymiany międzynarodowej.

– Jest to inwestycja ważna ze względu na poprawę niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej. Modernizacja będzie dotyczyła wymiany dotychczasowych urządzeń, przez co stacja zostanie dostosowana do najnowszych wymogów Kodeksu Sieci, dotyczących stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych – powiedział Jan Wazia, Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Zamość PGE Dystrybucja.

Zakres prac w tym projekcie obejmie wymianę odłączników, izolacji, konstrukcji wysokich, konstrukcji aparatury pierwotnej oraz wyeksploatowanych wyłączników 110 kV. Rozdzielnia 110 kV będzie wykonana w układzie dwusystemowym, w technologii GIS. Urządzenia w tej technologii są obiektami całkowicie wnętrzowymi, wyposażonymi w nowoczesne systemy automatyki zabezpieczeniowej, łączności, telemechaniki, sygnalizacji centralnej, łączności głosowej i pomiarów energii. Zaletą tego rozwiązania jest dużo mniejsza powierzchnia zajmowana przez urządzenia niż w stacjach napowietrznych. Modernizacja urządzeń może odbywać się bez konieczności ich wyłączenia. Ma to znaczący wpływ na pewność dostaw energii.

Prace modernizacyjne realizowane będą na czynnym obiekcie energetycznym w pobliżu urządzeń pozostających pod napięciem. Wykonanie zadania możliwe jest wyłącznie z założeniem ciągłej pracy urządzeń rozdzielni SN i WN oraz linii 110 kV w istniejącym układzie.

Działy

Reklama