OZE

Działaj z Funduszami Europejskimi

Na wiele rzeczy nie mamy bezpośrednio wpływu, jak na aurę za oknem. Mżący śnieg z deszczem jest wyzwaniem, kiedy wszyscy chcieliby sunąc z górki po białym puchu. Całe szczęście, pozytywne myślenie i kreatywność nie zależy od warunków pogodowych. Zawsze jest pora na nowe pomysły i projekty z Funduszami Europejskimi.

Zapoznaj się z konkursami, które będą trwały w lutym. Oferta obejmuje łącznie 27 konkursów: 10 z programów krajowych, 9 z programów regionalnych oraz 8 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Energia odnawialna

Zapraszamy przedsiębiorców do aplikowania o dofinansowanie zakładające budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Termin składania wniosków: od 21 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

To tylko niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w styczniu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Źródło: www.pois.gov.pl

Działy

Reklama