OZE

Polenergia z nową energią

Polenergia – największa prywatna polska grupa energetyczna, dynamicznie wchodzi na rynek energetyki rozproszonej. Na bazie przejętej w styczniu tego roku Grupy Edison Energia, powstały dwie nowe spółki Polenergia Fotowoltaika i Polenergia Pompy Ciepła, które już teraz oferują klientom indywidualnym i biznesowym m. in. przydomowe elektrownie fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła. Dotarcie w całej Polsce do szerokiego grona prosumentów ułatwią nowe zielono – granatowe barwy Polenergii, która odświeża swoje logo.

W zaledwie dwa miesiące Polenergia zrealizowała przejęcie jednej z najszybciej rozwijających się na polskim rynku spółek fotowoltaicznych. Akwizycja Edison Energia i powstanie spółek Polenergia Fotowoltaika oraz Polenergia Pompy Ciepła, to odpowiedź na potrzeby zmieniającego się rynku, na którym szybko znaczenia nabiera energetyka rozproszona polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła lub chłodu do użytku lokalnego przez małe jednostki lub obiekty produkcyjne bezpośrednio u klienta. Wraz ze zmianą sposobu wytwarzania energii, zmianie ulegają oczekiwania samych klientów w zakresie produktów i usług. Dlatego zgodnie z przyjętą Strategią Grupy na lata 2020-2024, Polenergia dopasowuje się do nowych realiów poprzez inwestycje w obszarze instalacji oraz obsługi klientów w sferze energetyki prosumenckiej.

– Przejęcie Edison Energia to kolejny krok do realizacji Strategii Polenergii, która z dużej spółki, działającej na rynku hurtowym, staje się jedną z firm energetycznych skutecznie konkurującej na rynku klienta końcowego – dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

– Naszym celem jest, żeby Polenergia stała się jedną z najsilniejszych grup energetycznych w tej części Europy. Firmą dostarczającą swoim klientom całkowicie zieloną energię i dającą im szansę włączenia się w ogromną transformację energetyczną, która powinna być celem nas wszystkich – Dominika Kulczyk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergi.

Polenergia Fotowoltaika oraz Polenergia Pompy Ciepła zbuduje mocny obszar swojej działalności w oparciu o kompetencje 1,5 tys. pracowników i współpracowników przejętego Edison Energia, który w ostatnich dwóch latach zrealizował ponad 20 tys. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 MWp. Każda instalacja jest efektem pracy doświadczonych doradców, projektantów i realizatorów, którzy do jej budowy wykorzystują podzespoły cenionych na całym świecie producentów. Pełna oferta produktów i usług dostępna jest na stronach internetowych nowych spółek: www.polenergia-pv.pl oraz www.polenergia-pc.pl.

– To dla nas historyczna chwila. Jesteśmy jedną, silną drużyną, która wspólnie będzie wyznaczać trendy nowoczesnej energetyki odnawialnej. Jako spółka będziemy oferować budowę najwyższej jakości instalacji fotowoltaicznych, dodatkowo z usługami bilansowania i dostawy w 100 procentach zielonej energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach Polenergii. To zagwarantuje nam sukces w przyszłości i przyczyni się do szybszego zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę – Kamil Sankowski, Członek Zarządu Polenergia Fotowoltaika.

– Kształtujemy przyszłość rynku energii i wspieramy wysiłki związane z rozwojem gospodarki zeroemisyjnej. Mamy jednak świadomość, że skuteczna transformacja polskiej energetyki nie dokona się bez udziału prosumentów. Dlatego rozwijając własne źródła wytwarzania zielonej energii, stajemy się równocześnie jedną z wiodących firm energetycznych konkurujących na rynku klienta końcowego. Stawiamy na rozwój szerokiej gamy produktów i usług opartych zarówno na zielonej energii ze źródeł scentralizowanych jak i źródeł rozporoszonych i tym samym budujemy kompleksową ofertę skierowaną do segmentu gospodarstw domowych oraz firm – dr Jarosław Bogacz, Prezes Zarządu Polenergii Sprzedaż

Niezależnie od wymiaru rynkowego przekształcenie Edison Energia w Polenergię Fotowoltaika oraz Polenergię Pompy Ciepła oznacza integrację nowych spółek zarówno w zakresie procesów i struktur administracyjno-biznesowych, jak i w sferze kultury korporacyjnej Polenergii. Stąd kolejna zmiana, dotycząca całej Grupy, to decyzja o zmianie barw logo Polenergii. Odświeżone logo w kolorze zielono-granatowym nawiązuje do nowego pozycjonowania spółki, jako podmiotu stawiającego na zieloną energię i dostarczającego swoim klientom już teraz zeroemisyjną „energię z przyszłości” w wyjątkowym na polskim rynku standardzie Energia 2051.

Wprowadzenie odświeżonego logotypu Grupy rozpocznie się od nowych spółek Polenergia Fotowoltaika oraz Polenergia Pompy Ciepła, które oferują produkty skierowane do klientów indywidualnych i staną się znakiem rozpoznawczym Polenergii w segmencie energetyki prosumenckiej.

Źródło: Polenergia

Działy

Reklama